Veroprosenttipäätökseen linjakkuutta – Riikka Reina

Järvenpään kaupunki on päättänyt veroprosenttinsa ensi vuodelle. Päätös valtuustossa oli yksimielinen ja veroprosentit ja verorakenne pysyvät ennallaan.

Vasemmistoliiton valtuutettu Mimmi Launiala kyseenalaisti tuossa marraskuun valtuustossa kunnallisen päätöksenteon järjestyksen. Olemme nyt päättäneet verot, mutta lukuja tärkeämpää on se, mitä verotuloilla teemme, Launiala perusteli näkemystään. Olen valtuutetun kanssa samaa mieltä.

 

Mielestäni meillä on liikaa ihmisiä, joilla on mielipide veroprosentista. Sen sijasta meillä on liian vähän ihmisiä, joilla on näkemys siitä, millaisia julkisen sektorin menoja verorahoilla haluamme turvata tai rakentaa. Veroprosentin sijasta meidän pitäisi ensin keskustella menorakenteesta. Pitäisi keskustella siitä julkisen talouden osuudesta ja niistä tehtävästä, jonka haluamme veroilla kattaa.

Emme ole vielä käyneet kokonaiskeskustelua siitä, mikä on meidän päättäjien mielestä Järvenpään julkisen talouden koko sisältölähtöisesti. Tämän keskustelun vuoro on vasta joulukuun valtuustossa. Lautakunnissa käydään raamien sisällä hyvää linjakeskustelua, mutta kuntatalouden kokonaisrakenteesta keskustelu tulee käydä valtuustossa. Asiaan liittyy sekä palveluiden kokonaisuus, että julkisen ja yksityisen sektorin välinen työnjako. Tämän keskustelun sijasta numeroina julkisen kuntatalouden suuruuden olemme jo päättäneet. Aika takaperoista.

Tulevaisuudessa Järvenpäässä budjetin valmistelua on aikaistettava menorakenteen osalta niin, että veroprosenttipäätös, jonka aikataulun määrää valtio, päätetään edes alustavan menorakenteesta käydyn sisällöllisen valtuustokeskustelun jälkeen. Tällainen periaatekeskustelu sopii hyvin strategiakeskustelun toimenpideohjelman osaksi.

Riikka Reina

Järvenpään kaupungin talousjaoston jäsen (kesk.)

LIITY JÄSENEKSI