Investointien riskienhallinnasta – Tomi Passi

Järvenpään Keskusta on kannattanut pienempää velanottoa jo useampana vuotena.
Viime marraskuussa viimeisin virallinen kavennusesityksemme kaupunginhallituksessa ja myöhemmin valtuustossa oli ”vain” noin 7 miljoonaa euroa vähemmän lainanottoa pohjaesitykseen verrattuna. Tarve olisi ollut isompaankin menojen vähennykseen. Yritimme aidosti, mutta maltilla saada enemmistöä edes hieman hillitsemään velanottoa ja toteuttamaan tehokkaampaa riskienhallintaa. Esityksemme saivat hyvin kannatusta, mutta pohjaesitys ei muuttunut.

Järvenpään tonttien myynti on onnistunut. Käytännössä kaikki on myyty mitä tällä hetkellä on ollut myytävissä. Halua muuttaa tänne ja asua täällä siis on. Rakentajat näkevät Järvenpään potentiaalisena kasvupaikkana ja monet haluavat uuden kotinsa keskeisen sijainnin monipuoliseen Järvenpäähän.

Nyt taloudellinen riski, koronan lisäksi, liittyykin uudistettavan palveluverkon toteuttamiseen. Erilaisia investointihankkeiden esityksiä on karsittu massiivisesti suunnittelukauden 2020-2029 ajalta. Päättäjät ovat nyt ilmeisimmin pakonkin edessä, hyväksymässä tämän. Riittääkö tämäkään muuttamaan taloutta riittävästi ulkoisten tekijöiden paineessa jää nähtäväksi.

Esityksissä on siis karsittu alkuperäisiä suunnitelmia. Järvenpään Keskusta on nostanut usein keskusteluun rakentamisen laatutason ja siihen liittyvän hyvin tärkeän valvonnan. Talouden onnistumisen kannalta on hyvin tärkeää valita hankkeet ja laatutason toteutus kokonaiskustannukset huomioiden. Toki siihen pyritäänkin, mutta tässä ei ole aina mielestäni onnistuttu. On selvää, että suunnittelun, rakentamisen tai ylläpidon virheitä on tapahtunut. Toisinaan puutteet tai viat ovat olleet myös inhimillisiä kömmähdyksiä.

Yhä lisääntyvä riski on varojen riittävyys nykyisen jo olevan infrastruktuurin ylläpitoon. Kunnallisteknisten ylläpidon korjausten siirroilla on jopa vuosikymmenien ajan kohennettu hetkittäisesti taloutta. Nyt olemme pyrkineet kuromaan kiinni vanhoja ylläpidon puutteita. Se kestää ja se maksaa. Lisäksi asuntojen rakentuessa nopeasti lisäriskinä on liikenneverkoston kunto ja toimivuus. On vaarana esimerkiksi Citymarketin risteyksen muodostuvan enemmän solmukohdaksi. Onneksi olemme toteuttaneet muutamia kiertoliittymiä edistämään liikkumista kaupungin eri alueilla.

Riskit ja niiden hallinta ovat nyt nousseet vielä suurempaan rooliin mitä aiemmin on ennustettu. Järvenpään Keskusta on kannattanut hieman maltillisempaa kasvua, jotta saataisiin hallittua infran ja koko palveluverkon toteutus ottamatta liikaa velkaa. Järvenpäässä kuten niin monissa muissakin kaupungeissa velka on paisunut liian reipasta tahtia monia vuosia.

On ollut toiveita ja vaatimuksia, joihin on vastattu tarjoamalla hieman liikaakin mihin ei olisi käytännössä ollut varaa. On myös tehty rakenteita esimerkiksi maaperään, jotka eivät olisivat olleet välttämättömiä. Myöhemmin ovat toteutuneet useammat taloudelliset riskit mitä on odotettu vaikkapa sotemenojen osalta. Sitten ollaan vaikeuksissa talouden hallinnan kanssa. Sotemenot tuppaavat nousemaan vuosi vuodelta muutenkin – kysymys on vain, miten monta prosenttia.
On aina hyvin tärkeää varautua pahoihin hetkiin niin omassa kuin kaupunginkin taloudessa pitkällä tähtäimellä ja huomioida riskien vaarat. Nyt en tarkoita koronaa.
Kukaan ei tiedä mitä tapahtuu vaikkapa ensi vuonna lukuisien riskien kanssa.

Tomi Passi, kesk.
kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Järvenpää

LIITY JÄSENEKSI