Järvenpään Keskusta

Järvenpään Keskusta – vireä poliittinen vaihtoehto

Järvenpään kunnallispolitiikkaan tuli 28.11.1966 uusi vaihtoehto, kun kaupunkiin perustettiin Keskustan paikallisosasto, Järvenpään Keskustakerho. 1990-luvun loppupuolella osasto muutti nimensä Järvenpään Keskusta ry:ksi.

Toimintansa aloittanut osasto keskittyi alkuvuosinaan lähes pelkästään vaalitoimintaan. Onnistuneen ehdokasasettelun ansiosta kerho sai jo vuoden 1972 kunnallisvaaleissa oman valtuutetun. Nykyisessä kaupunginvaltuustossa Keskustalla on viisi ja kirkkovaltuustossa neljä valtuutettua.

Järvenpään Keskusta on ollut aktiivinen varsinkin koulutus- ja sosiaalipolitiikassa. Jo yli parinkymmenen vuoden ajan se on pitänyt tavoitteenaan pienempiä kouluyksikköjä ja opettajien ja oppilaiden koulutyölle kunnollisia ulkonaisia edellytyksiä. Keskusta on nähnyt näiden edellytysten täyttämisen olevan koulujen työrauhaa edistäviä. Lapsivaltaisessa kaupungissa päivähoitopalvelujen monipuolinen tarjoaminen on ollut Keskustan pitkäaikainen tavoite. Päivähoitoasioissa vanhemmille on haluttu tarjota valinnanvaraa.

Keskusta on vastustanut kaupungin hallitsematonta väestönkasvua, sillä olemme tiedostaneet siitä aiheutuvan palvelujen nopean rakentamisen tarpeen. Vuoden 1980 kunnallisvaalien alla Keskustakerhon silloinen puheenjohtaja Heikki Hyvönen ilmaisi asian näin: ”Keskustapuolueen vaihtoehto Järvenpäässä merkitsee ihmisen ehdoilla ja ihmisten tarpeiden mukaan tapahtuvaa kaupungin kehittämistä. Järvenpään hallitsemattoman kasvattamisen sijasta tulee voimavarat käyttää kaupungin asukkaiden elinympäristön ja palveluiden parantamiseen. Me keskustalaiset haluamme rakentaa Järvenpäästä luonnonläheisen, väljän ja toimivan kaupungin.” Keskustan tavoite on tänä päivänäkin ajankohtainen. Nykypäivän trendiin kuuluva ”manhattanmainen” korkea rakentaminen tulee rajoittaa ydinkeskustan alueelle.

Kaupungin talouden järkevä hoitaminen on ollut Keskustan keskeinen tavoite. Olemme pitäneet tärkeänä kaupungin peruspalvelujen järjestämistä. Keskusta on pitänyt tärkeänä suunnata investointeja lukioon, koulujen korjauksiin ja katuverkon parannuksiin. Näin veronmaksajien odotuksiin voidaan paremmin vastata. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntien vastuulle kaupungin talouden on oltava vakaammin ennustettavaa.

Järvenpään Keskusta on vireä poliittinen asukaslähtöinen voima Järvenpäässä. Sen suhteellinen kannatus on vaali vaalilta kasvanut. Se osoittaa, että järvenpääläiset pitävät tärkeänä Keskustan tarjoamaa vaihtoehtoa kaupungin vastuullisessa kehittämisessä: kaupungin kehittäminen on tapahduttava ihmisten ehdoilla, ihmisiä kuunnellen ja ihmisten tarpeiden mukaan.

LIITY JÄSENEKSI