Kannanottoja

Antti Heikkilä, kaupunginvaltuutettu Keski-Uusimaassa 23.4.2017

Kari Haapanen – Järvenpään SOTE-asiakasmaksujen korotuksesta 2017

Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun luin sote-asiakasmaksujen korotuksesta alkaneen populistiseksi väittämäni keskustelun FB-ryhmissä. Pidän itse rehellisenä asioista tiedottaessani molempien kannanottojen (korotus kyllä/korotus ei) perusteluiden esittämistä. Kaupunginhallituksen asian uudelleenkäsittelyyn ottaminen perustuu selkeästi kaupungin johdon ja –hallituksen vastuuseen kaupungin talouden hoidossa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti olla korottamatta maksuja kaupunginjohtajan esityksen vastaisesti. Itse äänestin lautakunnassa korotuksen puolesta kuultuani esittelyissä ja keskusteluissa seuraavat perustelut.
1) Kenenkään toimeentulo ei voi eikä lain mukaan saa vaarantua asiakasmaksujen vuoksi. Toimeentulon vaarantuessa on kaupungin ensisijassa vapautettava tällainen henkilö kokonaan asiakasmaksuista. Tämä vapautus voidaan hoitaa asiakkaan hakemuksella kaupungin aikuisten sosiaalipalveluihin.
Toinen suojakeino on vähävaraisten hyväksi, että tiettyjä välttämättömiä maksuja ei peritä saman kalenterivuoden aikana kolmannen käyntikerran jälkeen. Lisäksi lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotolle hakeuduttaessa ei kysytä maksukykyä lainkaan eikä sitä, onko aikaisemmat laskut maksettu. Asiakasmaksut eivät siis tosiasiallisesti estä ketään saamasta tarvittavia sote-palveluita.
2) Sote-alueen talousarvio jäi 0,5 Meur vajaaksi tulorahoituksen osalta. Siitä olisi asiakasmaksukorotuksella saatu katettua 290 000 euroa, josta n 160 000 hammashoidon puolelta. Vaje olisi siten jäänyt enää 210 000 euroon. Vastuu Järvenpää kaupungin valtuustonkin hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman toteuttamisesta olisi edellyttänyt asiakasmaksujen lain sallimaa korotusta.
3) Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän, Pornaisten ja Tuusulan (Kerava ei kuulu tähän joukkoon) valtuustot ovat tehneet päätöksen sitoutumisestaan Sote -hankkeen jatkovalmisteluun alueyksikkömallilla tammi- helmikuussa 2016 siten, että alueyksikkö käynnistyy vuoden 2018 alusta. Hyvinkää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen ja Tuusula ottivat vuonna 2016 käyttöön enimmäisasiakasmaksut, mutta Järvenpäässä niitä ei vuonna 2016 otettu käyttöön. Järvenpään asiakasmaksut ovat noin 8 % pienemmät kuin muissa valmisteluun osallistuvissa kunnissa.
Tämä yhteistyö edellyttää mielestäni samanlaista asiakasmaksupohjaa ja siten aiheuttaisi joka tapauksessa asiakasmaksujen harmonisoimisen viimeistään vuoden 2018 alusta lukien. Jos kaupunginhallitus nyt päättää olla nostamatta maksuja, joudutaan uuden lautakunnan ja hallituksen toimesta asia käsittelemään uudelleen vuoden 2017 lopussa.
4) Maksujen korottamatta jättäminen vähävaraisten palvelujen turvaamiseksi johtaa siihen, että kaupunki jättää perimättä maksut myös maksukykyisten osalta, joita saamani käsityksen mukaan on suurin osa sote-maksujen piiriin kuuluvasta asiakaskunnasta. Oikeudenmukaisinta olisi, että maksu jätettäisiin perimättä vain niiltä, joiden toimeentulo sen vuoksi vaarantuu. Millä se voidaan faktisesti todeta, on oma asiansa. Tällä hetkellä maksuvapautuksen voi hakea sosiaalipalveluilta. Minusta henkilö, joka saa jo toimeentulotukea tai asumistukea on tällainen, joka tulisi asiakasmaksuista vapauttaa. Tämän kaltaisen päätöksen voisi kaupungin sotelautakunta ja hallitus tehdä vaikka heti. Muiden osalta asiakasmaksut tulisi korottaa lain sallimassa ja muiden sote-alueyksikkö hankkeessa mukana olevien kuntien päättämässä määrin.
5) Kyllä Järvenpään asianomaiset virkamiehet ml. johtava lääkäri näkivät tietojensa valossa mahdolliseksi, että uusi sote-keskus ja alemmat hinnat houkuttavat lähialueelta Järvenpään sote- palveluiden käyttöön. Tämä ei toki ole päätöstä harkittaessa määräävä tekijä, mutta huomioon otettava.
6) Kukin kaupunki tekee oman päätöksensä asiakasmaksujen suhteen ottaen huomioon omat sitoumuksensa. Siten esim. Helsingin tahi Keravan päätökset eivät voi vaikuttaa Järvenpään päätöksiin.

Uskallan ennustaa, että maksujen korotuksiin palataan marras-joulukuussa 2017 vuoden 2018 alusta tapahtuvana.

Sosiaali-ja terveyslautakunnan jäsen
Kari Haapanen

LIITY JÄSENEKSI