Kustannussäästöjä ei tule hakea vammaisten lompakoilta – Sonja Huttunen

Paine korottaa vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen omavastuuosuuksia jatkuu kaupunginhallituksessa, vaikka sosiaali- ja terveyslautakunta korotukset kerran jo torjui. Kaupungin taloutta on tasapainotettava ja kustannussäästöjä haetaan sieltä täältä. Näin on tehty jo pitkään ja kun kaikki muu on tutkittu, on päädytty vammaisten kuljetuksiin. Sinne ei kuitenkaan pidä mennä. Kaupungin tasapaino ei löydy vammaisten lompakoilta.

Kun vammainen henkilö haluaa vapaa-ajallaan kulkea esimerkiksi harrastuksiin tai kulttuurin pariin, on hänellä oikeus vammaispalvelulain nojalla kulkea kaupungin tukemalla taksikyydillä. Matkustaja maksaa Järvenpäässä ja naapurikunnissa itse matkastaan 2 euroa, Helsinkiin 7,10 euroa. Summat ovat kiinteät matkan pituudesta riippumatta ja ne ovat hyvässä suhteessa julkisen liikenteen hintojen kanssa, kuten kuuluukin.

Lähikunnista Tuusulassa ja Keravalla on hieman korkeammat lähialuematkojen omavastuut, 3,80 euroa Tuusulassa ja Keravalla 3 euroa. Tähän suuntaan Järvenpäänkin hinnat olisi mahdollista maltillisesti korottaa, mutta tätä ei ole esitetty. Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä käytössä on kilometripohjainen taksa ja tälle tasolle myös Järvenpään omavastuuta haluttaisiin korottaa. Käytännössä se voisi tarkoittaa matkojen hintojen moninkertaistumista. Vammaisten muutenkin pienissä budjeteissa moninkertaistaminen tekisi merkittävän, jopa törkeän loven.

Sosiaali- ja terveyslautakunta hylkäsi alkuperäisen esityksen jo lokakuussa ja myös Keskustaa kokouksessa edustanut Nico Oikari äänesti esitystä vastaan. Ennen kokousta me keskustalaiset kävimme keskustelua aiheesta ja olimme yksimielisiä siitä, että esitetty korotus on kohtuuttoman suuri. Olemme myös nyt korotusta vastaan, kun kaupunginjohtaja uudelleen korotusta esittää.

Oikea ajankohta omavastuumaksujen korotukseen ei ole nyt, sillä edessä on suuret rakenteelliset muutokset, jossa kaikkia maksuja tarkastellaan.

Mutta ennen kaikkea säästöjä etsitään nyt väärästä kohdasta. Haettu säästö ei ole niin merkittävä, että siitä saadut hyödyt peittäisivät vammaisten kuljetuspalveluita käyttäville järvenpääläisille syntyvät haitat. Vapaa-ajan matkat edistävät vammaisten hyvinvointia ja mahdollistavat yhdenvertaisemman osallistumisen liikuntaan, kulttuuriin ja muihin harrastuksiin. Harrastukset ovat olennainen osa merkityksellistä vapaa-aikaa, jota myös hyvinvointia tavoittelevan kaupungin tulee tukea.

Sonja Huttunen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Keskusta

LIITY JÄSENEKSI