Kuntavaalit 2021

Hyvinvoiva kotikaupunki – tehdään yhdessä

Järvenpään Keskustan kuntavaaliohjelma 2021

Järvenpäähän muutetaan ja tänne jäädään asumaan, koska arki sujuu. Järvenpäästä löytyvät kaikki tärkeimmät palvelut ja kaupungin mittakaava on inhimillinen. Täällä on helppo kulkea töihin ja vapaa-ajanviettoon. Lähellä ovat yhtä aikaa luonto ja pääkaupunkiseudun palvelut.

Järvenpään kaupunki täyttää kuntavaalivuonna 70 vuotta. Järvenpäässä on panostettava siihen, mikä luo tästä kaupungista omaleimaisen. Tuusulanjärven rannoilla olemme osa kulttuuriympäristöä. Ihmiset haluavat tulla asumaan ja vierailemaan paikkaan, jolla on tarina ja tulevaisuus. 

 

”Yhteiskunnan tärkein peruspilari on keskinäinen luottamus. Tarvitsemme toistemme ymmärtämisen ja yhteistyökyvyn vahvistamista.”

Talous tasapainoon

Keskusta on aina korostanut vastuullisen taloudenpidon tärkeyttä: Järvenpään keskusta vastustaa liiallista velanottoa ja kannattaa hallittua kasvua. Järvenpään kasvu pitää pystyä kattamaan ilman verojen korotuksia. Tasapainoinen talous luo turvallisuutta ja hyvinvointia sekä mahdollistaa asukkaille viihtyisän elinympäristön ja laadukkaat palvelut. 

Talous ei voi perustua uskoon ja toivoon, vaan tosiasioihin. Kaupungin nykyinen investointitahti ja velkaantumisvauhti ovat kestämättömiä. Velkaantuminen on taitettava. Verotulot on budjetoitava jatkossa realistisesti. Julkisen rakentamisen on oltava kustannustehokasta. Liian korkeatasoisten julkisten rakennusten sijaan tarvitaan arjen toimivia käyttörakennuksia.

Kestävän kehityksen tulee olla läpileikkaava arvo kaupungin toiminnassa. Keskusta haluaa, että ilmasto- ja ympäristöystävällisistä arjen valinnoista tehdään kuntalaisille helppoja ja kannattavia. 

Asumisen unelmia

”Koti on aina yhtä tärkeä, olipa se punainen tupa tai kerrostalokaksio. Jokaisella on oltava mahdollisuus asua kohtuuhintaisesti toiveidensa ja elämäntilanteensa mukaisesti.”

Keskusta tavoittelee vihreyttä ja asumisen väljyyttä kaupunkiympäristöön liian tehokkaan rakentamisen sijaan. Haluamme, että Järvenpäästä löytyy koteja kaikenlaisiin elämäntilanteisiin: riittävästi rivi- ja pientaloja sekä kaiken kokoisia kerrostaloasuntoja. Kerrostalot sopivat parhaiten keskustan alueelle. Järvenpäässä on oltava erilaisia asuinalueita, joka turvataan monipuolisella tonttitarjonnalla.

Yhä useammin työ tai opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Lisääntynyt etätyöskentely on otettava huomioon asuntotuotannon suunnittelussa. Vanhuksille ja vammaisille on oltava tarjolla erilaisia asumis- ja hoitomuotoja. 

Hyvä asuminen on kustannuksiltaan edullista. Järvenpään asumiskustannukset ovat lähes kalleimpia maassamme korkean kiinteistöveron ja kalliin sähkön siirron vuoksi. Keskusta haluaa, että taloutta ei tasapainoteta kiinteistöveron korotuksilla. 

Päiväkodit, koulut ja perheiden palvelut

”Lapsella on omat vahvat oikeutensa. Niistä suurin on oikeus turvalliseen lapsuuteen ja leikkiin. Lapsista on pidettävä huolta, rohkaistava ja kuultava heidän näkemyksiään.”

Järvenpään pitää olla Uudenmaan perhemyönteisin kunta. Kaupungin tulee tukea kodin, koulun, päivähoidon ja työn yhteensovittamista. Perheet ovat erilaisia ja tarvitsevat omaan elämäntilanteeseen sopivia palveluja ja tukea. Järvenpään tulee tarjota matalan kynnyksen palveluja lapsiperheille. 

Perheillä tulee olla mahdollisuus valita lastensa hoitomuoto. Kotihoidon tuen kuntalisä tulee palauttaa. Hoitopaikkaa tarvitsevien lasten tulee päästä kotia lähellä olevaan kunnalliseen tai yksityiseen päiväkotiin. Jokaiselle vauvaperheelle tulisi tarjota yksi maksuton kodinhoitajan käynti. 

Hyvä koulu rakennetaan yhteisöllisyys ja pedagogiikka edellä. Keskusta haluaa, että lapset ja nuoret saavat opiskella rauhallisessa, viihtyisässä ja turvallisessa oppimisympäristössä. Säästöjä ei saa hakea lasten tarvitsemasta tuesta. Kouluja tulee rakentaa sinne missä lapsiperheet asuvat. Jokaiselle järvenpääläiselle nuorelle tulee turvata polku peruskoulusta toiselle asteelle. Yhteistyötä koulutuksen järjestäjien, elinkeinoelämän ja kaupungin kanssa tulee tiivistää sekä turvata yhteistyö korkea-asteen koulutukseen.  

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Keusote on saatava toimivaksi. Oikea hoito oikeaan aikaan on tärkeää hoitoa tarvitsevan kannalta ja samalla se säästää rahaa. Palvelujen on oltava JUST:ssa riittäviä ja hoitoon on päästävä viipymättä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus on turvattava. Erityisesti nuorten osalta viivytykset voivat olla kohtalokkaita. 

Turvallinen ja inhimillinen vanhuus kuuluu jokaiselle riippumatta siitä, asuuko hän kotona, palvelukodissa tai tehostetussa palveluasumisyksikössä tai onko hän laitoshoidossa. Omaishoitajaksi ryhtymisen pitää olla taloudellisesti mahdollista ja aito vaihtoehto sitä haluaville. Se on muita hoitomuotoja edullisempaa. Omaishoitajilla ja hoidettavilla täytyy olla mahdollisuus kuntoutuspalveluihin. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus parantaa kuntatalouden vakautta ja ennustettavuutta. 

Harrastusmahdollisuudet ja liikunta 

”Liikunta ja hyvät harrastukset lisäävät positiivisia voimavarojamme ja hyvinvointiamme. Jokaisella pitää olla mahdollisuus osallistua itselle mielekkääseen vapaa-ajantoimintaan.”

Järvenpäässä jokaisella tulee olla lyhyt matka lenkkipolulle ja mahdollisuus monipuoliseen harrastamiseen. Lähiliikuntapaikkojen ja leikkipuistojen kunnosta on huolehdittava. 

Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla mahdollisuus ainakin yhteen itselleen mieleiseen harrastukseen. Harrastustakuuta pitää kehittää tiiviissä yhteistyössä kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa. Yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tulee tukea taloudellisesti ja tarjoamalla tiloja. Alle 18-vuotiaiden liikuntavuorot tulee säilyttää jatkossakin maksuttomina. 

Järvenpään, Tuusulan ja Keravan kannattaa täydentää toistensa liikuntapalveluja. On hyvä toteuttaa isompia hankkeita suunnitelmallisesti yhdessä, käyttäjiä kuunnellen.

Kulttuuri – kaupungin helmi

Haluamme Järvenpään säilyvän elivoimaisena kulttuurikaupunkina. Kulttuurikohteiden toimintaedellytykset tulee turvata ja niiden tunnettavuutta kehittää. 

Järvenpäällä on kaikki mahdollisuudet hyötyä kotimaanmatkailun kasvusta.  

Järvenpäässä on tuettava kaupunkilaisten omaehtoista kulttuurin tekemistä ja tuottamista. Erilaiset tapahtumat tekevät Järvenpäästä elävän ja kiinnostavan kaupungin.

Yrittäjyys ja elinvoima

Työteliäs ja yritteliäs elämänasenne on keskeinen hyvinvointia tuottava ja ylläpitävä tekijä yksilön, perheen ja koko yhteiskunnan kannalta. Kaupungin hankintojen kilpailuttaminen on toteutettava siten, että kaikenkokoiset paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutukseen. Kaupungin järjestämissä ruokailuissa on suosittava lähiruokaa. 

Järvenpään tulee tavoitella entistä korkeampaa työpaikkaomavaraisuutta. Kaupungin keskusta kaipaa elävöittämistä ja tyhjät yritystontit elinvoimaa tuovia yrityksiä. Kaupungista tulee löytyä majoittumismahdollisuuksia. Etätöiden yleistyessä kaupungista tulee löytyä työskentelypisteitä erilaisiin tarpeisiin. 

Oppivelvollisuuden laajentamisen rinnalla tulee huolehtia nuorisotyöttömyyden hoidosta ja kehittää nuorten harjoittelupaikkojen saamista.

Liikenneyhteydet

Järvenpää on pinta-alaltaan pieni kaupunki, jossa on helppo liikkua kävellen ja pyörällä. Tavoitteena tulee olla, että Järvenpäässä perheet pärjäävät halutessaan yhdellä autolla. Kaupungissa tulee olla riittävästi parkkipaikkoja asukkaiden ja asioinnin tarpeisiin. 

Kaupungin sisäisen bussiliikenteen on vastattava asukkaiden tarpeita. Junavuoroja lähiliikenteeseen on saatava lisää. Juuri tällä hetkellä emme kaupungin heikon taloustilanteen vuoksi kannata liittymistä HSL:n jäseneksi.

LIITY JÄSENEKSI