Ehdokkaat aluevaaleissa 2022

Järvenpään Keskustan aluevaaliehdokkaat kertovat tällä sivulla itsestään ja vaaliteemoistaan. Listallamme on ehdokkaita monipuolisesti erilaisista taustoista ja eri puolilta kaupunkia.

Tarja Edry, KM, rehtori

Jokaisella hyvinvointialueella on turvattava lähipalvelut ja sujuva hoitoon pääsy ajoissa. Lapsiperheille on tarjottava ennaltaehkäisevää apua ja varhaista vanhemmuuden tukea. Lasten ja nuorten mielenterveystyö ja ikäihmisten palvelut on nostettava keskiöön. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluja täytyy olla kaikille. Ikäihmiset tarvitsevat inhimillistä kotihoitoa ja hyvää hoivaa. Kuntoutuksen tulee olla oikea-aikaista ja näin ollen vaikuttavaa.

Olin viime kaudella Keusoten Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja.  Mielestäni Keusotessa on laitettava perusterveydenhoitoa kuntoon, koska muussa tapauksessa ihmiset eivät saa apua oikea-aikaisesti ja rahaa valuu liikaa erikoissairaanhoidon puolelle. Hallintoportaista on siirrettävä kaikki mahdollinen työpanos kentälle. On priorisoitava tarkasti, mihin kokeiluihin lähdemme mukaan. Tulostavoitteissa on pysyttävä paremmin. Ellei niissä pysytä, on haettava osaavampaa henkilökuntaa. Vakaalla talouden hoidolla parannamme mahdollisuuksia huolehtia ihan meistä jokaisesta.

Olen kahden aikuisen pojan äiti, rehtori, kaupunginvaltuutettu, talousjaoston jäsen ja Järvenpään Keskustan puheenjohtaja. Sukujuuret tulevat Pohjanmaalta, mutta olen viihtynyt Järvenpäässä 25 vuotta. Kodin perintönä sain elämän eväiksi opit avoimuudesta ja oikeudenmukaisuudesta sekä rohkeuden tuoda asiat esille suoraan ja rehellisesti. Näillä eväillä haen jatkoa 13 vuoden työlleni poliitikkona.

Päivi Haapala, yrittäjä, yo-parturikampaaja

Olen 56-vuotias ja olen toiminut yrittäjänä 33 vuotta Järvenpäässä, joten talousosaamista löytyy ja uskoa tulevaan sote-uudistukseen. Vaaliteemani ovat perusterveydenhuolto, ikäihmisten hyvinvointi ja toimiva pelastuslaitos.

Perusterveydenhuolto kuntoon

Terveydenhuoltoa päästä varpaisiin ja vauvasta vaariin yhdestä paikasta. Apu ajoissa vaivoihin ja murheisiin. Toimiva ajanvaraus ja tiedonkulku kuntien välille.

Ikäihmisten hyvinvointi

Koti on ihmiselle paras paikka ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Palvelut jotka tukevat kotona asumista on saatava heti tarpeen ilmetessä. Omaishoitajia pitää tukea kaikin mahdollisin keinoin. Kun tilanne niin vaatii, palveluasumiseen pääsemisen pitää hoitua sujuvasti.

Pelastuslaitos

Pelastuslaitos on myös yksi tärkeimmistä palveluista meille ihmisille. Tämä on usein kuntien päätöksenteossa jäänyt vähemmälle huomiolle. Nyt hyvinvointialueiden myötä sille tulee antaa resursseja parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi.

Riikka Hasko, sairaanhoitaja YAMK

Olen 39-vuotias järvenpääläinen ensihoitaja /sairaanhoitaja. Olen muuttanut Järvenpäähän vuonna 2011. Kotoisin olen Virolahdelta.  Koko työurani olen tehnyt ns eturintamassa kuten korona-aikana on totuttu sanomaan. Akuuttihoitotyöstä on kertynyt työkokemusta yli 15 vuoden ajan.

Keski-Uudenmaan alue on sekä asukaspohjaltaan että maantieteellisesti haastava. Perusterveydenhuollon tulee olla helposti saatavilla kaikille asukkaille järkevässä ajassa. Kaikkia palveluita ei voida keskittää. Perusterveydenhuollon pitää olla vankka pohja ja sinne hakeutuminen tulee olla helppoa. Toimivalla perusterveydenhuollolla säästetään erikoissairaanhoidon kustannuksissa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tulee olla myös matalan kynnyksen palveluita ja ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa.

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tulee jakautumaan kahdelle eri hyvinvointialueelle. Alueista huolimatta tärkeintä on riittävät resurssit ensihoidon ja pelastuksen saatavuudelle sekä tavoiteaikojen saavuttaminen. Hätätilanteessa avunsaanti ei voi odottaa.

Työntekijän näkökulmasta Keski-Uudenmaan alueen vetovoima terveydenhuollon työnantajana tulee palauttaa. Jo nyt terveydenhuollon osaajista on pulaa ja tulevaisuudessa tarve tulee kasvamaan. Tekijöitä tarvitaan, jotta palvelut saadaan turvattua.

Elina Koivisto, TM, seurakuntapastori

Olen Elina Koivisto, 46-vuotias seurakuntapastori ja perheenäiti Järvenpäästä. Toimin Järvenpäässä opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenenä sekä varavaltuutettuna. Luottamustehtävät ovat olleet piristävä lisä tässä elämäntilanteessa, kun jo puolet lapsista on lentänyt pesästä. Minulla on aikaa myös kuntoilla säännöllisesti sekä pitää blogia Wife and Wifestyle (FB).

Aluevaalit kiinnostavat minua, koska pidän uudistusta erittäin merkittävänä. Mielestäni minulla olisi kapasiteettia päättäjän rooliin vaativassa tilanteessa, jossa luodaan uusia järjestelmiä. Olen nopea oppimaan uutta, rohkea esittämään näkemyksiä sekä innokas tekemään yhteistyötä yli kunta- ja puoluerajojen. Haluan tehdä politiikkaa, jossa etsitään aidosti hyvinvointialueen ihmisten parasta sekä luodaan erinomaiset työolosuhteet suurelle työntekijäjoukolle, joka on hyvinvointialueen palkkalistoilla.

Riikka Reina, kirkkoherra

 

 

 

 

 

 

 

Sanna Riikonen, yrittäjä, hyvinvointiohjaaja

Olen kolmen lapsen äiti Sanna Riikonen. Toimin  hyvinvointialalla yrittäjänä. Koronan vuoksi en ole voinut tehdä omaa työtäni, vaan olen tehnyt mm. opettajan sijaisuuksia ja toiminut JUSTissa aulaemäntänä. Siinä tehtävässä olen nähnyt koko sosiaali- ja terveystoimen kirjon.

Olen toiminut jo yli 15 vuotta vanhempainyhdistyksissä aktiivijäsenenä. Nyt olen vanhempainverkoston vara-puheenjohtajana. Olin yhden kauden kaupunginvaltuustossa ja hyvinvointilautakunnassa, nyt olen varajäsenenä.

Aluevaaliehdokkaana numero 357 haluan, että

1) Kaikki asukkaat saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut.

2) Päättäjien on varmistettava, että on riittävästi henkilöstöä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä huolehdittava henkilöstön työssä jaksamisesta.

3) Lasten ja nuorten terveys- ja hyvinvointipalveluiden, myös mielenterveyspalveluiden, saatavuus tulee taata jatkossakin kaikilla alueilla.

 

Anna Pulkkinen, terveydenhoitaja

Hoitajien ja lääkäreiden työhyvinvointi on koko hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointia. Henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava ja heitä on kuunneltava entistä paremmin. Palvelun laatu lähtee työntekijöiden hyvinvoinnista. Hoitajien ja lääkäreiden jaksaminen on varmistettava hyvällä johtamisella, riittävällä työntekijäresurssoinnilla ja työntekijöiden kuulemisella. Omaan työhön on voitava vaikuttaa. Lääkärin on voitava saada aloittaa potilaansa kohtaaminen toisilla sanoilla kuin ”anteeksi, että olet joutunut odottamaan”.

Kun terveyteen liittyvä huoli syntyy, on puhelimella tai netin kautta saatava saman vuorokauden sisällä yhteys hoitajaan. Tässä on paljon parannettavaa. On varmistettava nopea hoidon tarpeen arvio ja sen vaatimassa ajassa hoitoon pääsy.

Tarvitaan matalan kynnyksen palveluita ja varhaista tukea. Sillä saadaan vähennettyä jonoja, nuorten pahoinvointia ja lastensuojelun tarvetta. Tarvitaan tukea vanhemmuuteen. Esimerkiksi vanhemmille suunnattuja omia terveystarkastuksia, joissa pääpaino vanhemmuuden tukemisessa, perheen ja parisuhteen asioissa. Lasten hyvinvointi lähtee aikuisista, on kiinnitettävä enemmän huomiota juurisyihin.

Kalevi Tihveräinen, teknikko, yrittäjä

Toimin rakennusalan yrittäjänä, koulutukseni on teknikko. Olen syntynyt v. 1953. Perheessä on neljän aikuista lasta ja neljä lastenlasta. Olen kaksikielinen, englanti ja saksa ovat myös käyttökielinä. Harrastan liikuntaa luonnossa ja tanssia.

Järvenpääläisenä ehdokkaana haluan edistää asukkaiden hyvinvointia. Hoitoon on päästävä nopeasti. Asiakkaan puheluihin on vastattava heti, jolloin hoito nopeutuu. Byrokratiaa on vähennettävä, käsiparit tarvitaan hoitoon!

Yhteistyötä on tehtävä 3. sektorin toimijoiden kanssa mm. eri yhdistysten, kirkkokuntien ja myös Puolustusvoimien kesken. Pelastuslaitoksien resurssit tulee turvata.

 

Liina Tiusanen, YTK, opiskelija

 

 

 

 

 

 

 

Sakari Tuomisto, ekonomi, sosiaalipolitiikan asiantuntija

Kristiina Vainikka, sairaanhoitaja

Hei. Olen 44-vuotias yhteiskunnallisissa asioissa hyvin aktiivinen ja innokas neiti-ihminen Järvenpäästä. Olen koulutukseltani yo, lähihoitaja, sairaanhoitaja AMK ja olen suuntautunut akuuttipuoleen. Tällä hetkellä teen hoitoalan töitä kevytyrittäjänä. Ehdolla olen ollut monissa vaaleissa. 8 vuotta olin valtuustossa ja 5 vuotta sosiaali-ja terveyslautakunnassa, joten en ole ihan vieraiden asioiden äärellä. Nämä vaalit ovat minulle ne tärkeimmät. Työurani aikana olen työskennellyt enimmäkseen ensihoitajana/sairaankuljettajana, mutta kokemusta löytyy myös monipuolisesti sairaala- ja terveyskeskusmaailmasta.

Sairastuttuani vakavasti olen nähnyt mitä elämä on potilaan roolissa, kun pompotellaan paikasta toiseen ja luukulta toiselle etsien apua. Olen kokenut myös sen, kun omainen ei saa apua kuin yksityiseltä puolelta
vakavassa sairaudessa, eikä siihen ole kaikilla varaa. Jokaisella täytyy olla yhtäläiset oikeudet hyvään hoitoon varallisuudesta riippumatta.

Jos haluat, että sinua edustaa ihminen tulevassa aluevaltuustossa, jolla on kokemusta, tietoa, taitoa ja ymmärrystä miten hallinto toimii ja mitä byrokratia tekee pahimmillaan ihmisille, olen oikea ihminen edustamaan jokaista hyvinvointialueen ihmistä.

Jarkko Wallenius, yrittäjä

 

 

 

LIITY JÄSENEKSI