Toimintatavat

Järvenpään Keskusta ry. yleiset kokoukset (syys- ja vuosikokous) linjaavat toimintaa. Jokaisella jäsenellä on oikeus osallistua näihin kokouksiin. Muulloin päätökset tehdään johtokunnassa, johon syyskokous valitsee jäsenet. Johtokunta vastaa toiminnan toteuttamisesta.

Otamme kantaa ajankohtaisiin asioihin esittämällä kannanottoja ja julkilausumia. Muutenkin tiedotamme aktiivisesti toiminnasta ja ajankohtaisista kysymyksistä sekä lehdistössä että kotisivuillamme.

Säännöllisten kuukausikokousten lisäksi järjestämme kaikille avoimia yleisötilaisuuksia eri aihepiireistä. Olemme järjestäneet keskusteluiltoja esim. terveydenhoidosta, EU-asioista, sote-asioista, ulkopolitiikasta ja liikennekysymyksistä. Tulevat keskusteluillat löydät tapahtumakalenteristamme.

Äänestäjiämme tapaamme tori- ym. tapahtumissa mm. Järvenpää-päivänä ja vaalien alla torilla tai kävelykatu Jannella.

Luottamushenkilöillemme järjestämme koulutusta kunta-asioista ja päätöksenteosta. Valtuustoryhmämme ja lautakuntaedustajamme kokoontuvat säännöllisesti ennen valtuuston kokousta käsittelemään lista-asiat.

LIITY JÄSENEKSI