Keuhkokuumerokote maksutta kaikille 65+ ikäihmisille – Kari Haapanen

Keuhkokuumerokote ikääntyneille tuo pysyvän ja huomattavan säästön erityisesti erikoissairaanhoidon menoissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti lautakunta-aloitteeni lokakuun 2016 kokouksessaan ja päätti esittää kaupunginhallitukselle määrärahan varaamista vuoden 2017 talousarvioon rokotusohjelman aloittamiseksi. Tietoisena taloudellisesta tilanteesta säästöohjelmineen lautakunta päätyi esittämään rokotuksen kohdentamista kaupungin kustantamana nyt vain kotihoidon ja erityisasumisen piirissä oleville asukkaille. Tämä maksaa vain noin 30 000 euroa. Kohdejoukon koko on n 400 henkilöä.

Yhden henkilön keuhkokuume- tai keuhkopussintulehdustapaus aiheuttaa terveyskeskuksen akuuttiosastolla hoidettaessa n 4000 euron menot kaupungille. Erikoissairaanhoidossa keuhkokuumetapauksen hoito aiheuttaa n 7000 euron kustannukset kaupungille. Rokotteen hinta on 87 euroa, eikä sitä tarvitse uusia vuosittain – suoja on pitkäaikainen. Arvion mukaan estämällä vain 8 keuhkokuumetapausta vuoden 2017 aikana, säästö on jo tuon päätöksen panostuksen suuruinen eli kustannusneutraali.

Toivon, että kaupunginhallitus ja –valtuusto tulevia talousarvioita käsitellessään ymmärtää rokotuksesta saatavat terveyden edistämis- ja taloushyödyt ja laajentaa jatkossa kohderyhmää. Esittelyssä saatujen laskelmien perusteella yli 75 vuotiaiden rokottaminen maksaisi n 164 000 euroa, mutta terveys- ja kustannushyöty olisi vastaavasti huomattavasti suurempi. Väestöennusteen mukaan v 2017 yli 75-vuotiaita on Järvenpäässä 2575 henkilöä.

Yli 65 vuotiaita henkilöitä saman ennusteen mukaan olisi 7338. Laajentamalla asteittain rokotusohjelmaa kaikkiin yli 65 vuotiaisiin sen kokonaiskustannus kasvaisi lähelle 0,5 miljoonaa euroa. Laajentaminen voisi kuitenkin tapahtua asteittain pari ikäluokkaa kerrallaan vuosittain, jolloin vuotuinen investointi terveyteen pysyisi hallittavana. Jo 70 keuhkokuumetapausta aiheuttaa tuon vastaavan menoerän kaupungille. Päättyneen tilivuoden 2016 tulos osoittaa, että varaa olisi ollut laajempaankin rokotusohjelmaan.

Tuo lautakunnan lokakuinen päätös sisälsi kuitenkin myös suosituksen lääkäreille antaa rokoteresepti jokaiselle halukkaalle 65 vuotta täyttäneelle ilman erityisiä lääkketieteellisiä perusteluita jo tässä vaiheessa. Se oli myös erinomainen päätös. Tämä vapaaehtoinen mahdollisuus vähentänee rokotteen laajentamistarpeen kustannuksia osaltaan. Toki rokotteen ottaminen myös kaupungin kustantamana on täysin vapaaehtoinen.

Haluan kaupungin laajentavan tuota rokotuksen kohdejoukkoa kaikkiin 65+ ikäisiin. Pidän tämän kaltaista säästöjen ja kustannushyötyjen etsimistä järkevänä, jopa tunnepohjaisesti tarkasteltuna.

Kari Haapanen
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
Ehdokas vuoden 2017 kuntavaaleissa

LIITY JÄSENEKSI