Järvenpään tulevaisuudesta

Yrittäjyyttä Järvenpäässä on tuettava. Miten? Aitoa, avointa yhteistyötä kaupungin ja yrittäjien välillä tulee jatkaa. Mitä muuttaa jatkossa? Tarjouskilpailuissa pelkän hinnan rinnalle on otettava mukaan tarkasteluun myös laatu. Ei ole juuri kenenkään järvenpääläisen, eikä muuten koko julkisen taloudenkaan etu jos esimerkiksi täältä kuljetaan Kela taksikyydillä saamaan tiettyjä sosiaali- tai terveyspalvelua Keravalle, Lohjalle tai Hyvinkäälle. Tai, että sieltä yrittäjät tulisivat tänne. Nyt näin on tapahtunut aikuisten terapiapalvelujen kohdalla tarjouskilpailun jälkeen. Minne valuvat verotulot?  Täällä olisi paikallisia yrittäjiä toteuttamassa palveluja monipuolisesti. Kela kilpailuttaa myös, mutta kriteereinä on muitakin tekijöitä kuin hinta. Asiakas on saanut sitten itse valita hyväksytyistä tuottajista.

Työllistämisvaikutukset paikallisuuden ohella pitää tarkoin huomioida. Parempi työllisyys on vireämmän talouden moottori, jolloin saadaan enemmän hyvinvointia kaikille.

Tämä kaikki hyvä lähtee alulle oikeanlaisesta kaavoittamisesta. Kaavoituksessa pitää olla riittävästi voimavaroja reagoida nykyisin nopeastikin tarvittaviin vaatimuksiin. Kaavoituksessa on haasteensa, kun pitää yhdistää kaupungin alueiden vaatimukset sekä perinteet ja yrittäjien tarpeet. Hetkittäisiä maanmyyntitulojakin moni odottaa, mutta pitää kuitenkin muistaa työllistävyyden pitkät positiiviset vaikutukset varsinkin yksilöille mutta myös kaupungin taloudelle. Yhdessä tehden tämä onnistuu!

Kaavoituksella luodaan runko myös väestöpohjalle. Järvenpään Keskustan ryhmä pitää hyvänä kaupungin ydin keskustan kehittämisen niin, että saamme tuleviin taloihin lähipalvelujen käyttäjiä, yrityksille lisää tiloja, asiakkaille autopaikkoja. Näiden toimien avulla tulevaisuuden keskustassa on haluttavaa asua ja yrittäjien tervettä yrittää.

Me haluamme kaavoituksen tuella parantaa myös tiestömme toimivuutta. Katujen kuntoon täytyy myös kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Haluamme, että keskusta-alueen kehälle ja kaupungin laitamille rakentuu jatkossa myös lapsiperheet huomioivat asuntoalueet perheille soveltuvine asuntoineen. Haluamme varmistaa myös pientalojen rakentumisen ja niille pääsyn turvallisemmin ja sujuvammin.

Kaupungin viihtyisyyden yksinä mittareina ovat yleinen siisteys ja virkistyttävät vehreät puistot. Puistoja tulee säilyttää kaupungin eri alueilla. Kaikkea ei saa kaavoituksen avulla rakennuttamalla poistaa. Liiallinen ahneus ei ole hyväksi kaupungin viihtyvyyden ja jopa toimivuuden kannalta.

Kaupunkimme yksi käyntikortti, joka tunnetaan laajalti eli Rantapuisto tarvitsee erityskohtelua. Rantapuistoa on kehitetty demokraattisesti päätetyillä askelilla. Järvenpään Keskusta uskoo puiston alkuperäisen vision miellyttävän useimpia. Rantapuisto on muuttunut ja jalostuu tulevaisuudessakin lisää. Luontomainen tai puistomainen rantamaisema ja näkyvyys järvelle pitää muistaa säilyttää sen kehittämisessä mukana.

On hyvä, että Järvenpäässä tartutaan nyt tutkimusten avulla tehokkaasti sisäilmaongelmiin. Päättäjät ovat pystyneet saamansa tiedon turvin reagoimaan nopeasti ja korjaamaan tilanteita. Haluamme varmistaa korjausvelan taittumisen. Vain sen avulla, voimme jatkossa käyttää paremmin mielin kaupunkimme kiinteistöjä. Vaikuttaa siltä, että rakenteiden uudistukset veivät meitä kohti hallitumpaa tulevaisuutta tässä asiassa.

Järvenpään Keskustan ehdokkaat ovat vastuullisesti valmiita viemään vireää kaupunkiamme muuttuvaa, mutta hallittua tulevaisuutta kohti.

 

Tomi Passi

valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen,

kuntavaaliehdokas,

puheenjohtaja, Järvenpään Keskusta

LIITY JÄSENEKSI