Järkevämpi Järvenpää on myös kestävä – Sonja Huttunen

 

Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia, mutta se on lakisääteisestikin tehtävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kestävään kehitykseen sitoutunut kunta tukee muun muassa asukkaidensa turvallisuutta, panostaa lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja pyrkii torjumaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta kaikilla mittareilla. Kuntapäättäjien on päätöksissään sitouduttava siihen, että päätökset ovat ylisukupolvisesti kestäviä. Ihmiskunnan nykyiset tarpeet on mahdollista tyydyttää tekemättä sitä tulevien sukupolvien kustannuksella.

Vuonna 2017 kestävää kehitystä ei ymmärretä vain ympäristötekoina vaan laaja-alaisesti kaikkia elämän osa-alueita koskettavana toimintatapana. Järvenpään kestävän kehityksen Järkevä-toimintaohjelma vuodelta 2008 on pahasti päivettynyt eikä vastaa nykyistä käsitystä laajasta kestävästä kehityksestä. Järvenpää tarvitsee uuden, laajan kestävän kehityksen toimintaohjelman YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sekä Suomen oman toimintaohjelman mukaisesti. Päivitetyssä toimintaohjelmassa Järvenpään on tarkasteltava toimintatapojaan, kehitettävä niitä kestävämpään suuntaan ja asetettava itselleen kunnianhimoisia tavoitteita, joilla Järvenpäästä tulee kestävyyden edelläkävijä kaikilla sektoreilla.

Toimintaohjelman suunnittelun on ammennettava tavoitteet ja voimavarat suoraan kaupunkilaisilta itseltään, ottamalla muun muassa nuoret, vanhukset, vammaiset ja muut väestöryhmät tiiviisti mukaan pohtimaan, minkälainen kestävä Järvenpää parhaimmillaan on. Järvenpään on myös liityttävä Suomen kansalliseen yhteiskuntasitoumukseen, Sitoumus2050:een ja kaupungin jokainen toimiala ja yksikkö on haastettava antamaan omat kestävän kehityksen sitoumuksensa kukin itselleen ominaisimmalla tavalla.

Järvenpää kaupunkina voi näyttää mallia kestävänä toimijana suurempien rakenteellisten muutosten ja pienempien kulutuspäätösten kautta: sitoudutaan uusiutuvan energian käyttöön, säästetään energiaa sammuttamalla valot, ei syrjitä ketään. Yksi Järvenpään konkreettisimmista sitoumuksista tulee olla koko alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tämä vaatii yhteistyötä sekä kaupungin, yritysten että kolmannen sektorin kanssa.

Kestävää kehitystä ei tule asettaa kasvun tai työllisyyden vastakohdaksi, sillä kestävä kehitys on kasvun ja elinvoiman perusedellytyksiä. Elinvoima ja kestävyys kulkevat käsi kädessä. Järvenpäällä on varaa olla vastuullinen kunta, sillä pitkällä tähtäimellä muuhun ei oikeastaan edes ole varaa.

 

Sonja Huttunen
Kuntavaaliehdokas (kesk.)
Järvenpää

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Keski-Uusimaassa 23.2.2017. Tekstistä korjattu kirjoitusvirhe.

LIITY JÄSENEKSI