Sote valinnanvapaudesta – Valtuustossa 11.12.2017 / Riikka Reina, Järvenpään Keskusta

Hyvä puheenjohtaja, valtuutetut,

Lähtisin liikkeelle kesällä tässä salissa ensimmäisessä koulutuksessamme hallinto- ja talousjohtajan esittämistä kalvoista Järvenpään talouden kehityksestä sote-ratkaisun kanssa ja ilman sitä. Noita lukuja, kun muistelen, että meillä on ymmärrys, kuinka merkittävästä asiasta puhumme, kun puhumme sote-ratkaisun osasista. Me keskustalaiset näemme, että sote-ratkaisu on turvattava. Se on turvattava ei vaan Suomen tulevaisuuden, vaan myös Järvenpään. Sekä talouden että ihmisten.

Meistä keskustalaisista sote-ratkaisu tarvitaan mahdollisimman pikaisesti. Poliittista realismia taas on, että sote-ratkaisuun tulee kuulumaan osana valinnanvapaus. Tähän kontekstiin nyt siis asetamme tämän Järvenpään kaupungin valinnanvapauteen erittäin kriittisesti suhtautuvan lausunnon. Näiltä osin myönnän, että pienen huolen kera olen valmisteltua lausuntoa hyväksymässä. Olemmeko jopa liian kriittisiä?

Toisin kuin sdp uskoo, me Järvenpään keskustassa uskomme, että lausunto luetaan. Varsinkin, jos meillä on ratkaisuja. Olemme merkittävä kaupunki valinnanvapauden kokeilumme näkökulmasta. Yli tuhannen järvenpääläisen, 2,51 % asukkaistamme, kokeillessa valinnanvapautta saamme ja pystymme välittämään arvokasta tietoa valinnanvapauden toimivuudesta.

Me keskustalaiset katsomme mallia valinnanvapaudesta keskeltä, käytännönläheisesti ja ihmisen vapautta mutta myös vastuuta arvostaen. Valinnanvapaus on meille pragmatiaa ei ideologiaa.

Ensin jotain positiivista. Jo Keski-Uudenmaan oma valinnanvapauskokeilu näyttää sen tosiasian, että parhaimmillaan yksityinen sektori kirittää julkista sektoria. Ja myös sen, että meidän julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuolto ei kaikilta osin ole kunnossa. Tämä näkökulma tulee hyvin esiin lausunnon 7. kysymyksen vastauksessa.

Sitten myös meidän näkökulmastamme suurimpaan esityksen ongelmaan, jota käsitelläänkin vastauksemme useammassa kohdassa, erityisesti kohdassa 11 a-c. Sote-uudistuksesta vastaavan ministeri Saarikon muutama viikko sitten esittämä vertaus hunajapurkista, jonka kansi on avattu, oli oivallinen. Ministeri totesi Ylelle valinnanvapaudesta antamassaan haastattelussa sanatarkasti seuraavasti ”On varmistettava, ettei kukaan käy tahmaisilla sormilla tyhjentämässä koko purkkia”. Tästä on kyse. Huolesta, jonka pitääkin näkyä lausunnossa.

Erityisen ongelmallisena näemme sinänsä hyvä mallin, eli asiakassetelien, käyttämisen erikoissairaanhoidossa. Asiakassetelien käyttö voi käytännössä tarkoittaa, että lääkärien keskittyessä yksityiselle puolelle ei pienimpiin sairaaloihin, kuten Hyvinkäälle, riitä pätevää ja osaavaa henkilöstöä. Päivystysvalmiuden turvaaminen on tärkeä julkisen sektorin tehtävä. Myös Keski-Uudellamaalla. Jaamme siis tämän huolen vasemmistoliiton kanssa.

Kuten varmasti kaikki tässä salissa tietävät jo entuudestaan, keskustalaiset näkevät maakuntien tehtävän merkityksellisenä. Toivon, että tämä maakuntien roolin merkitys voidaan, ohitse poliittisen retoriikan, myös ymmärtää juuri valinnanvapauden porttina ja takuumiehenä. Meistä maakunnilla tulisi itsehallintonsa puitteissa olla mahdollisuus määritellä, millaisissa palveluissa se käyttää asiakasseteliä. Maakuntien tehtävänä on ohjata valinnanvapauden toteutumista. Ilman maakunnan vahvaa ohjausta, ministerin mainitsemassa hunajapurkissa on jäljellä vain tahmaiset käden jäljet. Tämä maakunnan positiivinen tehtävä näkyy lausunnossa meistä nyt huolta vähemmän. Korostammekin, että vain vahva kansanvaltaisesti ohjattu maakunta voi pistää kampoihin yksittäisille talouden pikavoittojen hakijoille.

Tilastojen mukaan 10-15 prosenttia väestöstä käyttää 70-85% sote-kustannuksista. On todennäköistä, että tämä väestöryhmä myös tarvitsee paljon henkilökohtaista ohjausta ja tukea. Palveluohjaus ja sen järjestäminen onkin varmistettava. Tämän näemme kuntien, maakuntien ja kolmannen sektorin yhteisenä tehtävänä. Kaupunginjohtajan mainitsema integraatio on myös näiden toimijoiden ratkaistavissa.

Vaikka tämä lausunto on Järvenpään kaupungin lausunto, arvostamme valmistelijoiden työssä sitä, että on kannettu kokonaisvaltaista huolta maan kehityksestä ja huomioitu useassa kysymyksessä erilaisten alueiden erilainen tilanne.

Tarvitsemme sote-ratkaisun. Näistä syistä Keskusta ei kannata alussa esittämämme perustein kriittisten äänenpainojen lisäämistä pohjaesitykseen. Niiltä osin kuin halutaan esittää kritiikkiä, pitää valmistelun tässä vaiheessa, esittää myös toimivampia ratkaisuja. Näin on toimittu esimerkiksi vastauksistamme palveluiden integraatiosta kohdat 7 ja 13.

Keskustan näkökulmasta, valmisteltu pohja valinnanvapauden toteuttamisesta on asiallinen ja nostaa selkeästi esiin mallin keskeisimmät ongelmat. On myös hyvä muistaa, että epäselvä tilanne lisää yksityisten toimijoiden pörinää hunajapurkissa.

LIITY JÄSENEKSI