Aterialiiketoiminnan siirto Jatsi Oy:lle – Valtuusto 11.12.2017 / Tomi Passi, Keskustan ryhmäpuhe

Kaupunginvaltuusto 11.12.2017, § 81 Jatsin päätösesitys lyhyesti:

  • hyväksyä vuoden 2018 talousarvion investointiosaan kohtaan osakkeet ja osuudet seuraavan muutoksen: +1,17 miljoonaa euroa
  • päättää hyväksyä liitteen mukaisen apporttiomaisuuden luovutuskirjan ja valtuuttaa kaupunginjohtaja Erkki Kukkosen hyväksymään apporttiomaisuuden luovutuskirjaan tehtävät muutokset ja lisäykset

Hyvät läsnäolijat!

Järvenpää on ajanut alas kaupungin omaa teknistä toimialaa yhtiöittämällä ja ulkoistamalla toimintaa. Tavoitteena on ollut kaupungin näkökulmasta toiminnan tehostuminen ja kustannussäästöt. Tavoitteiden toteutumisesta ei ole ollut vielä selkeää näyttöä. Siihen vaikuttavat mm. toistuvasti kuulemamme uusivat ilmentymät eli mm. sisäilmaongelmat = vaikutukset ylläpidon aiemmista laiminlyönneistä ja energiasäästötoimenpiteet (joissa on tehty huonoja ratkaisuja). Taloudellinen hallinta vaikeutuu korjausvelan vain kasvaessa, kun sammuttelemme ”tulipaloja”.

Aiempia yhtiöittämisiä valtuustossa käsiteltäessä on nostettu esiin se, ettei valtuutetuilla ole ollut käytettävissä riittävää tietoa päätösten sisällöstä ja vaikutuksista.

Nyt ollaan yhtiöittämässä viimeistä osaa palvelutoiminnasta, ateriapalveluja. Tässäkin tavoitteena on kustannussäästöt ja toiminnan tehostuminen. Ateriapalvelut siirrettäisiin apporttina perustettuun Jatsi osakeyhtiöön. Siirtoa koskeva luovutuskirja sekä siihen liittyvä talousarvion muutos on nyt valtuuston hyväksyttävänä.

Tälläkin kertaa me valtuutetut ollaan saman ongelman edessä, kuten aiemminkin. Meillä tai ainakaan meidän ryhmällä ei ole selkeää käsitystä, saati tietoa siitä, miten suunnitellut toiminnalliset tavoitteet saavutettaisiin tai miten uuden yhtiön toiminta saataisiin taloudellisesti kannattavaksi. Kannattavuus on yhtiön toiminnalle välttämätön edellytys ja perusta.

Meille tulleiden tietojen mukaan myöskään Jatsin hallituksella ei ole ollut käytettävissä tarvittavia tietoja, jotta se olisi voinut valmistella tulevan yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa ja toiminnan konkreettista käynnistämistä. Muutoshan edellyttää yhtiön budjetin ja taseen laatimista sekä taloushallinnon järjestämistä, palveluiden hinnoittelua, palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestämistä, tietohallinnon järjestämistä sekä johtamisjärjestelmän ja palvelukuvausten luomista.

Kaikki tämä tulisi olla pääosin järjestyksessä noin kuuden viikon kuluessa. Tänä aikana varmistunee myös yhtiön hallitukselle näkemys apportin käyvästä arvosta yhtiön kannattavan toiminnan näkökulmasta samoin kuin budjetista ja mahdollisista hintojen tarkistustarpeista.

Minkälaisia käsityksiä kaupungin virkamiesjohdolla on apportin käyvän arvon mahdollisista muutospaineista sekä hintojen korotuspaineista? Jos muutostarpeita tulee, milloin ne ovat sellaisia, että ne tuodaan uudelleen valtuuston käsiteltäväksi?

Ateriapalvelut, samoin kuin Jatsille siirtyvät siivouspalvelut toimivat kiinteistöissä, joissa on sisäilmaongelmia, kuten aiemmin jo mainitsin. Tietojenvaihtoa kaupungin virastojen, yhteisöjen ja Jatsin välillä tulee kehittää, että ylimääräisiltä kuluilta ja mahdollisilta investoinneilta voidaan välttyä.

Keskustan valtuustoryhmä haluaisi kuulla vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Vaikka olen edellä esittänyt negatiivisia arvioita omistusjärjestelyyn liittyen, lähtökohtaisesti ryhmämme on valmis muutokseen ja hyväksyy investointiosaan tehtävät apporttia koskevat muutokset.

LIITY JÄSENEKSI