Sävelpuiston kumppanin valinta ja myyntipäätös, valtuusto 15.2.2021

Kiitokset valmistelijoille hyvästä valmistelusta ja esittelystä! Pystyi hyvin havainnoimaan eri rakentajien ratkaisuja.

Osallistaminen aloitettiin jo ennen kaavaluonnosta. Tällöin korkeat 8-kerroksiset talot poistettiin ja toisella kierroksella esiteltiin kuuden kerroksen vaihtoehto. Viimeisellä 3. kerralla päädyttiin 3-5 kerroksen ratkaisuun. On käyty hyvää vuorovaikutusta ja alueen asukkaiden toiveet matalammasta rakentamisesta on siis huomioitu.

Samalla tehokkaimman ratkaisun ahneimmasta maanmyyntitavoitteesta luovuttiin, neliöinä n. 3600 m2 ja euroissa maanmyynneistä saavutetaan 1,3 Me vähemmän tuloja.

Suunnittelun yleisvaikutelma on saanut kommentteja kuten: erilainen, moderni ja etätyö on huomioitu. Se myös istuu sisääntuloväylän varteen.

Järvenpään Keskusta haluaisi enemmän perheasuntoja, koulujen ja päiväkotien ollessa vieressä. Alue ja paikka soveltuu hienosti perheille. Alustavien pohjakuvien mukaan on tulossa taas liikaa pieniä asuntoja. Niitä tulee rakentumaan jatkossa Keskustaan kyllä lisää.

Autot tukkivat tienvarsia yleisen tehokkaan rakentamisen vaikutuksesta. Uusien kerrostalojen myötä Juholankadunkin tienvarrella on asukkaiden mukaan liikaa autoja tukkimassa kulkua. Kipukynnys uuden alueen suunnittelussa on jälleen autojen sijoitus. Tässä esitetyssä mallissa ne haluttiin piiloon. On perusteltua saada autot turvaan näkö- sekä sääsuojaan. Halli sallii myös vapaampaa pihankäyttöä vaikkapa lapsille, kuin jos autot olisivat avoimella kentällä. Iso pitkä autokenttä olisi myös jonkin tason maiseman pilaaja.

Parkkihalli tulisi n.1,5 m maan alle. Suunnittelijamme pohtivat eri parkkiratkaisuja nähtyään kilpailutuksen tulokset. Pohdinnassa oli, voisiko parkkihalli olla 2-kerroksisena Sipoontien vieressä. Tällöin rivitalot jäisivät parkkihallin taakse ja NCC:n mukaan rivitalon ostajat kaikkoisivat. Puusto, viheralue ja 36 metrin väli Juholankatu 6:n taloihin ovat jäämässä keventäen oleellisesti näkymiä.

Jos parkkihallivaatimuksemme poistetaan, niin se olisi kädenojennus rakentajalle. Rivitalot olivat toisena vaatimuksena, jotta alueen perheasumisen arvot tavoitteidemme mukaan nousisivat.

Valtuustolla on nyt päätettävänä kumppanin valinta sekä maanmyyntipäätös. Kaavavalmistelu ja muu alueen ja hankkeen laatuvalvonta jää lautakunnalle.

Ryhmämme katsoo, että on hyvä jatkaa vuoropuhelua ja selvitämme miten parkkiratkaisun voisi toteuttaa toisinkin. Mieluiten niin, että autot olisivat piilossa.

Nyt on oleellinen kysymys, valitaanko NCC vai joku muu toimija? Toinen kysymys on, myydäänkö maita vai ei?

Järvenpään Keskusta hyväksyy maanmyynnin ja esitetyn kumppanin, kun tarkastelemme paikoitusratkaisua myöhemmin lautakunnassa.

Tomi Passi, Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Keskustan valtuustoryhmä

LIITY JÄSENEKSI