Maija-Liisa Pyykkönen 22.05.2017 – Loppupuheenvuoro valtuustokaudesta 2013-2017  

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuuston jäsenet ja viranhaltijat 

Lämmin kiitos kaikkien nyt valtuustotyön jättävien puolesta tästä huomionosoituksesta.

Olemme olleet valtuustoissa eri pituisia aikoja:joku yhden kauden ja jotkut toiset useampia kausia. Valtuutetun työ on aina joka neljäs vuosi arvioitavana. Äänestäjiltämme joko saamme mandaatin jatkaa tai sitten emme. Osa jää toki pois valtuuustosta omasta halustaan. 

Itse olen ollut luottamustoimissa yli 40 vuotta: yhden kauden Vantaalla ja yli 36 vuotta Järvenpäässä. Niistä yhtämittaisesti valtuutettuna 32 vuotta ja 5 kuukautta, joka on kai Järvenpään ennätys. 

Tänä aikana Järvenpää on kehittynyt monella tapaa. Se oli 17 500 asukkaan pikkuyhteisö, kun aloitin luottamustoimet. Nyt asukkaita on kohta 42 000 ja olemme iso kaupunki. 

Uskon puhuvani kaikkien lähtevien puolesta, kun kiitän virkamiehiä, nykyisiä ja entisiä sekä kaikkia luottamushenkilökollegoja ja valtuuustoryhmiä pääsääntöisesti hyvästä yhteistyöstä. Jos joitakin säröjä on ollut, niistä on aina päästy yli. Asioista on voitu olla eri mieltä, mutta ihmiset eivät ole riidelleet. Kompromissit on aina löydetty. 

Kiitän myös meidän kaikkien äänestäjiä. Ilman teitä emme olisi olleet täällä. Te olette antaneet meille luottamuksen toimia Järvenpään ja järvenpääläisten parhaaksi. Lämmin kiitos- ilman tukeanne emme olisi täällä! 

Kun katson taaksepäin eri valtuuustoja, niin on tapahtunut isoja muutoksia. Monet asiat, jotka ennen päätettiin valtuuustossa, päätetään nyt lautakunnissa tai viranhaltijoiden toimesta. Valtuusto keskittyy isoihin linjauksiin: strategioihin, ohjelmiin ja toiminnan mahdollistaviin talousarvioihin. 

Toimintakulttuuri on myös muuttunut. Ennen keskityimme asioihin ja yhteisen päätöksen löytämiseen. Nyt parin viime kauden aikana on näyttänyt siltä, että asiat henkilöityvät tai jotkut haluavat niitä henkilöidä. Pidän tätä hyvin valitettavana suuntauksena. Kyllä demokraattisesti valitut luottamushenkilöt ovat ja heidän tulee voida olla tasavertaisia ja tasa-arvoisia päättäjiä. 

Järvenpään etu vaatii kaikilta hyvää yhteistyötä ja yhteisiin tavoitteisiin pyrkimistä eli niin sanotusti yhteiseen hiileen puhaltamista. Se ei sisällä pyrkimyksiä painaa tai nostaa joitakin päättäjiä eikä klikkien muodostamista. 

Toivotan kaikille järvenpääläisille, päättäjille, Järvenpään viranhaltijoille ja työntekijöille aurinkoista kesää sekä voimia ja viisautta tulevaan päätöksentekoon!

LIITY JÄSENEKSI