Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustaminen

§ 35 valtuustossa 22.5.2017 Keskustan ryhmäpuheenvuoro, Maisa Pyykkönen

Keski-Uudenmaan kuuden kunnan yhteistä Sote-aluetta on valmisteltu vuodesta 2015 asti. Mukana ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Tavoitehan on ollut oman tuotantoalueen saaminen maakuntaan.

Monia prosesseja on yhtenäistetty ja pyritty takaamaan alueen asukkaille palveluja yhdenvertaisilla kriteereillä lähellä asukkaita. Saimme myös alueelle valinnanvapauskokeilun terveydenhoitoon ja saimme lisärahoitusta. Ohjausryhmä on päättänyt, että haemme mukaan myös suunterveydenhoidon valinnanvapauskokeiluun tämän kuun aikana.

Aamupäivällä kuulimme kaupunginjohtaja Kukkoselta valtuuuston seminaarissa, että Keski-Uusimaan Sote on Uudenmaan maakunnan valmistelussa hyväksytty prototyypiksi, jonka mukaan valmistelua jatketaan niin Itä- kuin Länsi-Uudellamaalla sekä pääkaupunkiseudulla. Tämä on upea saavutus. Kiitokset kj. Kukkoselle siitä, että  hän on kiitettävästi informoinut valtuuustoa tästä valmistelutyöstä.

Nyt olemme perustamassa järjestämiskuntayhtymää, joka keskitetysti vastaa palveluiden järjestämisestä, johtamisesta ja kehittämisestä. Palvelut tuotetaan edelleen mahdollisimman lähellä asiakkaita kussakin kunnassa ja nykyisen henkilöstön voimin, jonka työnantajina säilyvät nykyiset kunnat.

Kuntayhtymään tulee vain johtamisen ja hallinnoinnin edellyttämä suppea henkilöstö.

Ohjausryhmässä selviteltiin ensin sopimuspohjaista mallia, mutta sitten todettiin kuntayhtymän olevan parempi ratkaisu. Uudenmaan maakunnassakin pitää 1.1.2019 alkaa toteuttaa Sote-uudistusta. Valmistelu on vielä kesken ja siksi on tärkeää, että me viemme tätä projektia eteenpäin. Keski-Uusimaa on saanut maakunnan valmisteluun mukaan henkilöitä, jotka ovat olleet myös tässä  KU-Sotessa mukana.

Valtuuston koosta puhuttiin seminaarissa. Nyt on tärkeää, että mennään tällä sopimuksella eteenpäin, koska perussopimus on tälläkin viikolla käsittelyssä joissakin alueen valtuuustoissa. Tällä mallilla ja kokoonpanolla näytämme myös, että pientenkin kuntien on mahdollista vaikuttaa päätöksentekoon.

Keskustan valtuuustoryhmä on näiden tehtyjen esitysten kannalla.

LIITY JÄSENEKSI