Seurojentalo on Järvenpäälle tärkeä

Puheenvuoro KV:ssä 12.12.2016 /MLPyykkönen

Seurojentalo on järvenpääläisille tärkeä

Järvenpäässä on seuroilla ja yhdistyksillä ollut toimintaan käytettävissä oma talo: Seurojentalo, jolla on vahvat historiaan liittyvät juuret. Sen isoa salia käyttävät lapset, nuoret ja ikäihmiset liikuntaan mm. bocciaan, joogaan, tanssiin ja eri jumppien toteuttamiseen. Salia on käytetty myös konsertteihin ja näytelmiin sekä järvenpääläisten  perhejuhliin. Radioamatöörit ovat rakentaneet vintille toimitilansa ja toimineet siellä 30 vuotta.

Kaupunki on hoitanut vuorojen jakamisen ja vastannut talon  ylläpidosta. Nyt vapaa-aikatoimi ehdottaa talon vuokraamista yksityiselle  yritykselle. Kysyin ajateltua 40 000 en säästöä toimialalta ja sain vastaukset: ”Sivalla Seurojentalon kuluja oli v.2015 n.59.800e ja tuloja n.13.500e. Säästölaskelman  lähtökohtana on se,  että Sivalle jäisi kustannuksia  jatkossa noin 5.000- 6.000e vuodessa.  Mestaritoiminnan  laskuttamat kustannukset katettaisiin vuokratuotoin ja talon käyttökustannukset sähkö, vesi, siivous ym.  jäävät vuokralaiselle.

b) Vastaus vuokria koskevaan kysymykseen oli: Siva varaa vuokrasopimuksessa kaksi päivää yhdistysten ym. käyttöön ja niistä varataan eläkeläisjärjestöille päivävuorot. Ne ovat järjestöille maksuttomia (kuten Myllytiellä) ja iltavuoroista perittäneen lautakunnan määrittämä maksu kaupungille. Muista vuoroista käyttäjät neuvottelevat yrittäjän kanssa. Viikonloppujen päivä-vuokrien suuruudesta on kaupunki pyytänyt tarjouksessa arviota, josta seuroilla on  vuokralaisen  tarjouksen mukaan mahdollista  saada alennusta.”

Nykyiset käyttäjäryhmät ovat erittäin huolissaan siitä, miten maksujen käy: Oletet-tavasti ne nousevat.Yksityinen yrittäjä sitonee myös Järvenpää-talon tapaan tarjoilut omaksi liiketoiminnakseen.

Monet käyttäjät pelkäävät, että joutuvat ajamaan alas toimintojaan. Esim Järvenpään Kansantanssijat ovat jo joutuneet supistamaan toimintaansa tilanpuutteen takia. Käykö näin myös muiden järjestöjen liikuntaryhmille? Se olisi erittäin valitettavaa. Kaikki liikuntaryhmät ovat mitä parasta ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa.

Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Seurojentalo pidetään edelleen kaupungin omana toimintana.

LIITY JÄSENEKSI