Talousarvio ja Taloussuunnitelma 2017

KESKUSTAN RYHMÄPUHEENVUORO/ ML PYYKKÖNEN

KV 12.12.2016 § 72 TALOUSARVIO 2017 ja TALOUSSUUNNITELMA

Talouden tasapainottamisohjelman käsittelyssä jo sanoin, että Keskustan valtuusto-ryhmä on huolissaan Järvenpään velkaantumisen lopettamistavoitteen siirtymisestä taas eteenpäin. Jo tehdyistä sopeuttamisista ja tavoitteesta 2017 huolimatta säästö-tarpeet ovat suunnitelmakaudeksi 17 milj. euroa eikä niitä ole kohdennettu toimi-aloille.

2017 talousarviossa vuosikate on 14,9 Me ja tulos jää 2,5 Meuroa miinukselle eli budjetti on alijäämäinen. Tämänkin tuloksen saavuttaminen edellyttää tiukkaa budjet-tikuria eikä salli yllätyksiä toimintakuluihin. Otamme emolle ensi vuonna lisälainaa 13,8 Me, joten kokonaislainamäärä on 87,5 Me.Kaupunkikonsernin velan määrä  kas-vaa edelleen. Se oli v. 2014 lopussa 200 Me eli 4950e/asukas. 2017 konsernivelka kasvaa jo 312,4 Me ja on 7591 e/asukas.Kasvu asukasta kohden 2641e.Paljon on tehty, mutta valtavasti on velkaannuttukin.

Velkamäärästä 62 Me johtuu uuden sosiaali – ja terveysaseman, JUST:in ja pysäköintitalon rakentamisesta. Talo tarvitaan ja uusien tilojen myötä toiminnan kustannusten pitäisi aleta tai ainakin niiden kasvun loppua. Talo tulee erittäin sopivaan aikaan SOTE-uudistuksen kannalta.

Sosiaali – ja terveystoimen menot mukana erikoissairaanhoito nousevat vuodesta 2016 n.4,3 %. Suurin kustannuserä on henkilöstökulut, mutta palveluiden ostot ovat nousemassa lähes yhtä suureksi menoksi.

Keski-Uudenmaan 6 kunnan sote- ryhmä pääsi mukaan valinnanvapauskokeiluun. Keskusta toivoo sen tuovan järvenpääläisille nopeamman lääkäriinpääsyn.

Järvenpään työttömyysaste on 10,2 %. Tämän tarkoittaa sekä isoa verotulojen menetystä että toimeentulotukien ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien kasvua. Joudumme maksamaan 3,3 Me pitkäaikaistyöttömyyden vuoksi.Heitä on 839. Keskustan ryhmän mielestä Järvenpään on syytä kunnolla panostaa työllistämiseen. Nyt tulokset ovat vähäisiä. Jos työllistämisprojetilla arvioidaan saatavan 0,5Me säästö, jää maksettavaa edelleen liki 2,8 Me.

Kaupungissamme on aikuiskoulutusta Keudassa, Seurakuntaopistolla ja Validiassa. Niitä tulee hyödyntää nykyistä paremmin. Kaupunki voisi itsekin antaa työllistettäville töitä. On hyvä todeta, että Lidlin logistiikkakeskus neuvottelee jo työvoiman koulutuksesta Järvenpäässä.

Tavoitteiden asettelussa on osin tapahtunut edistystä – kiitos siitä. On kuitenkin edelleen tavoitteita, joiden mittareissa ei kerrota edes toivottua kehityssuuntaa. Esimerkiksi s.33 tavoite ”eriarvoisuus vähenee” mittarina ”terveyskioskin kävijämäärä ja toiminnasta saatu palaute”. Lanusta s.47 Varhjaiskasvatuksen lainmukaisia järjestelyjä mitataan 1) Varhaiskasvatuspalveluiden eri toimintamuotojen %-osuudet. 2) Jpään varhaiskasvatussuunnitelman käynnistyminen v.2016. Määrät voi lisääntyä tai vähentyä ja silti tavoite voidaan raportoida saavutetuksi. Tai aika ajaa sen ohi kuten Lanun 2. esimerkissä. SIVA s.56 mittaa ”liikunnallisen elämäntavan edistämistä” liikuntapaikkaselvityksellä?

Henkilöstöä lisätään 2017:kin mm. Vaahterakotiin. Lasten- ja nuorten palveluissa henkilöstöä voidaan vähentää. Kaupunkitekniikka täyttää työpäällikön tehtävä. Se onkin tarpeen oman rakentamisen laadun valvonnan tehostamiseksi. Saatu palaute kertoo suurista puutteista. Jätehuoltoa ollaan siirtämässä kokonaan Kiertokapulalle. Se ei saa nostaa hintoja.

Kaupunkikehitys muuttaa Järvenpään puutarhamaisen kaupungin ilmettä yhä useampien ja korkeampien kerrostalojen suuntaan. Keskusta pitää tärkeänä, että Järvenpää pystyy tarjoamaan halukkaille riittävästi omakoti- ja rivitalotontteja.

Keskustan ryhmän mielestä ei pidä sokaistua tonteista saatavista tuloista. Suuresta kerrostalorakentamisesta jopa 770 asuntoa v. 2017 seuraa myös lisääntyvä palvelutarve: päiväkoti-, koulu- ym rakentamistarve. Myös ne kulut tulee huomioida kokonaislaskelmissa.

Liite 5 konserniyhteisöjen tavoitteet ja niiden toteutuminen 2016 antaa paljon hyvää informaatiota, muttei sieltä kyllä löydy tavoitteita v:lle 2017.

Keskustan ryhmä kiittää yhteistyöstä eri osapuolia. Budjetista käytämme puheenvuoroja ja teemme investointeihin muutosesityksen.

Toivotamme kaikille rauhaisaa joulunaikaa.

LIITY JÄSENEKSI