Lautakuntien lakkauttaminen

Tomi Passi: Lautakuntien lakkauttamisesta 8.6.2015

Elämme keskellä muutoksien aikaa. Maan hallitus on vaihtunut ja monia asioita liikahtaa eteenpäin. Me emme vieläkään tiedä kaikkien muuttuvien tilanteiden aikatauluja – arvioita olemme kuulleet.

Järvenpäässä on aiemmin katsottu jopa pahalla, kun on haluttu muuttaa olemassa olevia rakenteita tilanteesta riippuen liian nopeasti, liian nopeilla arvioinneilla tai vajailla tutkimuksilla vaikutuksista.

Kuntatalous muuttuu hitaasti. Näillä näpertelyillä ei taloudellisia muutoksia saavuteta varsinkaan jos myöhemmin tehtäisiin sos.- ter. ltk:n alajaoksia. Mikäli haluamme oikeasti olla tulevaisuuden selviytyjä taloudellisesti pitäisi löytyä lisää ratkaisuja isompiin vaikuttaviin kysymyksiin. Meidän tulisi puuttua perusteellisen pohdinnan jälkeen toiminnallisiin valintoihin – ei ainoastaan toiminnallisiin malleihin. Esimerkiksi minkä investoinnin katsomme täysin välttämättömänä ja minkä ei.

Nopeasti ikääntyvien järvenpääläisten joukko ja uudet säännökset sekä lakimuutokset katsottiin vasta pari vuotta sitten niin merkittäviksi, että niiden vuoksi ikääntyneille ja toimintarajoitteisille tarvitaan oma lautakuntansa.
Onko tilanne tältä osin radikaalisti muuttunut?

Demokratia on kaventumassa, kun lautakuntien edustajat eivät tuo järvenpääläisten näkemystä ja kokemusta enää päätöksentekoon. Me olemme valinneet luottamushenkilöt tehtäväänsä asianomaisen toimielimen toimikaudeksi, eli täksi valtuustokaudeksi. Miten saadaan seuraaviin vaaleihin ehdokkaita, kun ei uskalla luvata toimikauden kestävän edes koko valtuustokautta ?
Tekninen puoli puolestaan jäisi kokonaan vain virkamiesten varaan – tämäkö on tahtomme?

Teknisen lautakunnan lakkauttamisesta ei ole tehty edes siihen tähtäävää asiallista selvitystä. Tehtävien siirtäminen kesken kauden kaupunkikehityslautakuntaan kaventaa demokratiaa. Tilaaja ja toteuttaja istuisivat samalla puolella pöytää eli maankäytön suunnittelu ja toteuttaminen ajettaisiin saman lautakunnan alaisuuteen. Siellä ei ole myöskään kaupunkiteknisten asioiden päättämiseksi valittua edustusta.

Ajankohta muutoksille on tosi huono. Aiemmin mainittu Sote ratkaisu mullistaa kuntia. Kuntien yhdistymisetkin selvinevät piakkoin. Strategiaprosessikin on kesken; yksikään toimiala ei pystynyt 2014 tavoitteen mukaisen toimeenpanosuunnitelman tekoon. Uudistamisessa tulee olla riittävästi aikaa arvioinnille ja suunnitelmien toteuttamiselle. Tarvitaan pitkäjänteisempää suunnittelua, uuden väliaikaisen sosiaali- ja terveyslautakunnan perustaminen vain 18 kuukaudeksi ei kuulosta pitkäjänteiseltä tai järkevältä. On pyrittävä tekemään pidempiaikaisia ja hallitumpia ratkaisuja.
Uusi luottamuspaikkajärjestelmä on järkevää siirtää ensi kaudelle samanaikaisesti pisteytysjärjestelmän kanssa vaiheeseen, kun tiedämme myös soten ja kuntaliitosten kohtalon.

 

 

LIITY JÄSENEKSI