Budjetin 2016 kehyskeskustelu, Tomi Passi

Tomi Passi: Valtuusto 21.9.2015, Budjetin kehyskeskustelu

Taloussuunnitelman kehys näyttää taas tiukalta. Mikäli talouden suhdanteet eivät käänny valoisammaksi niin vuosien 2016-2020 kehyksen pääkohdissakin on mahdottomalta tuntuvia yhtälöitä.
Veroja ei voi korottaa ainakaan ensimmäisenä, koska kuluttaja lompakolla ovat käyneet kaikki tahot kerjuulla.
Yllättäviä menoja voi aina syntyä ja silloin pitää löytyä vielä keinoja. Talouden tasapainottamisohjelmamme on ollut tiukka ja saanut aikaan monia muutoksia.
Vielä kun ollaan hakemassa yhteensä 12,5 miljoonan lisäsäästöjä 2017 alkaen neljänä vuonna peräkkäin, niin olemme tilanteessa mikä ei nykyisillä mittareilla onnistu.
On pakko löytää erilaisia ratkaisumalleja, kuin mitä nyt on ollut esillä.

Meidän on pakko miettiä investointejamme todella laaja katseisesti. Pitäisi pystyä ennustamaan ja samalla tehdä syvällistä yhteistyötä niin eri toimijoiden kuin naapurienkin kanssa.
Järvenpäässä on aikuisten sosiaalipalveluiden tuetun asumisen yksikkö Wärttinä, joka tarjoaa tukea ja apua elämänhallinataan päihteettömässä ympäristössä.

Yhtenä välttämättömänä hankkeena sosiaalisen palvelujen tarpeisiin mutta myös käyttömenojen menojen hillitsemiseksi investoinneissa on mukana hanke Wärttinä 2. Aikuissosiaalityön alueelle tärkeä tukea tarjoava hanke, jonka kustannusarvio on 13 miljoonaa euroa.

Aivan vähimmäisvaatimuksena on ollut 10 kriisipaikkaa, 20 tukipaikkaa. Rakentamisen kannalta miniminä on todettu 80 paikkaa.
Jos alueellinen sote tulee niin hanke voisi toimia alueellisena yksikkönä. Ulkopuolinen taho on arvioinut että toimivan mallin paikkamäärä pitäisi olla tuntuvasti suurempi. Ulkopuolinen toimija voisi myydä paikkoja esim. 50 paikan yksiköstä.
Olisiko hajautettu malli meillä toimiva? Sos.sairaala pystyisi jo nyt ottamaan 30 henkilöä.
Olemassa olevien tilojen hyödyntäminen + hajautettuna voisi kartoittaa muita jo olemassa olevia tiloja. Järvenpään sairaalasta vastaavan A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen sanoi, että halua on tehdä yhteistyötä. Tilanteet muuttuvat, sote ratkaisu on avoin ja kovin määräävä

Eri malleja kannattaisi pohtia!!

Isoja kysymyksiä ovat:

– Jos hanke toteutetaan kaupungin omana tuotantona velkataakka kasvaa.

– Jos tulisi ulkopuolinen toimija – miten iso yksikkö pitäisi olla toiminnan järkevyyden kannalta?

– Mikä on järkevin malli pitää suunnitelmassa?

– Voitaisiinko selvittää yhteistyötä Järvenpään sos. sairaalan kanssa?

Näihin kysymyksiin haluaisin virkamiehiltä vastauksia?

LIITY JÄSENEKSI