Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2016

KESKUSTAN ryhmäpuheenvuoro valtuustossa

Marraskuussa päätimme talouden tasapainottamisohjelman v. 2015. Sillä pyritään osin saamaan Järvenpään velkamäärää kuriin. Jo tehdyt sopeuttamisohjelmat mukaan lukien näyttää säästötarpeet koko suunnitelmakaudeksi olevan peräti 23 milj. euroa.

Tässä ei sisällä vielä uuden Sote- ja metropolilain tuomia suuria kustannusnousuja.2015 talousarviossa vuosikate on 8,5 ME ja alijäämä -3,7 Me. Otamme emolle
ensi vuonna lisävelkaa 5,6 Me. Tytäryhtiöiden velan määrä kasvaa yli 69 Me. Se on valtava kasvu. Osa siitä menee uuden sosiaali -ja terveysaseman eli Myllynkulman rakentamiseen. Kun se rakennetaan velkarahalla, tulee jokaiselle järvenpääläiselle asukkaalle lisää velkaa n.1300 e/asukas. Talo tarvitaan ja sitä on kauan odotettu.
Uusien tilojen myötä toiminnan kustannusten odotetaan alenevan. Keskustan ryhmä on valmis vähän pienentämään tulevaa kokonaislainamäärää. Meiltä tulee tähän
esitys.

Lamakausi vaikuttaa Järvenpäähänkin monella tavoin. 1) Maan hallitus leikkaa meiltä ensi vuoden valtionosuuksista 11,3 %. 2) Järvenpäässä työttömyysaste on viime kuukausien aikana ollut 9-10,6 % välillä. Tämän tarkoittaa kaupungillemme sekä verotulojen menetystä että toimeentulotukien kasvua. Lomautukset jatkuvat 2015. Työhyvinvointiin on edelleen panostettava

Keskustan ryhmän mielestä toimintakatteen kasvu 2,2% on hyvä tavoite. Kun sekä syntyvyys että peruskoululaisten määrä ovat meillä edelleen laskussa TULISI tämän näkyä toimintamenojen laskuna. Henkilöstä lisätään 2015 39 hengellä. Se näkyy nousevina henkilöstömenoina. Lasten ja nuorten palvelualueelle tulee 21 uutta vakanssia. Niistä 13 päiväkoti Polleen. Olemme kuulleet, että sinne on kyselty lapsia eri kaupunginosista. Pitäisikö nyt seuraavaa päiväkotihanketta lykätä pidemmälle.

Perhelän korttein asuntokauppoihin käytettään velkarahaa. Ei ole viisasta antaa sen seisoa tyhjänpanttina kuten kävi Pajalanpihan osalta. Kysymme miten pitkällä on kaavoitus po. korttelissa? Se tulee mielestämme aloittaa välittömästi ja hoitaa ripeästi. Odotimme tavoiteasettelun ja mittareiden osalta muutosta. Mittarit eivät vieläkään kerro konkreettisesti esim muutosten suuntaa. Lukion rahoitus muuttuu niin, että oppilaasta saa rahaa vain 3 vuotta. Mitä toimenpiteitä tehdään läpimenon nopeuttamiseksi?

Keskustan ryhmä kiittää yhteistyöstä kaikki osapuolia ja hyväksyy neuvotteluissa sovitut muutokset ja siltä pohjalta tehdyn budjetin muuten, mutta teemme
investointeihin muutosesityksen.

8.12.2014
Maisa Pyykkönen

LIITY JÄSENEKSI