Antti Heikkilä: Poikkeamispäätöksillä mahdollisuuksia pientalotonteille

Järvenpäässä on ollut käytössä käytäntö, että pientaloalueiden tiivistäminen tapahtuu pääasiassa asemakaavamuutosten kautta. Vuonna 2015 aloitettiin ns. omakotialueiden tiivistämisprojekti, jonka tavoitteena on ollut saada uusia rakennuspaikkoja väljästi rakennetuille vanhoille omakotialueille ja lisää asukkaita palvelujen tuntumaan ja jo valmiiksi rakennetun kunnallistekniikan piiriin. Lisäksi on haluttu monipuolistaa tonttitarjontaa ja luoda eri sukupolville mahdollisuus asua lähellä toisiaan.

Tavoitteet ovat olleet erinomaisia ja tiivistämisprojektissa onkin laadittu asemakaavamuutoksia mm. Mikonkorven, Satukallion ja Saunakallion alueille. Tehtyjen kokeilujen pohjalta voidaan kuitenkin tehdä johtopäätös, että projekti ei ole tuottanut lisärakentamista ja uusia rakennuspaikkoja siinä määrin kuin on ollut tavoitteena. Tavoite on siis ollut hyvä, mutta keino luoda lisärakentamista on ollut melko kankea.

Asemakaavan muuttaminen on aika raskas ja resursseja tuhlaava toimenpide, kun on kyse yksittäisen tontin rakentamistehokkuuden nostosta. Aikaikkuna asemakaavan muutokseen liittymiseen on myös ollut maanomistajan näkökulmasta suhteellisen lyhyt eikä aikataulullisesti rajattu kaavamuutosprosessi pysty huomioimaan maanomistussuhteiden muuttumista riittävän joustavasti.

Mielestäni pientalotonttien rakennusoikeuden lisäämisessä tulisi jatkossa käyttää ensisijaisesti poikkeamispäätöksiä asemakaavan muutosten asemesta niissä tapauksissa, joissa poikkeamiselle on olemassa selkeät edellytykset. Kyseinen käytäntö on käytössä esimerkiksi Helsingissä ja Vantaalla. Poikkeamispäätöksellä yksittäisen tontin rakennusoikeutta voidaan nostaa ilman raskasta kaavoitusprosessia kuitenkin tontin naapuruston kanssa vuorovaikutuksessa. Naapurit huomioidaan poikkeamisprosessissa kaavamuutosta vastaavalla tavalla, sillä myös poikkeamispäätöksen yhteydessä kuullaan naapureiden mielipide ja tehdystä päätöksestä on naapureilla muutoksenhakumahdollisuus.

Järvenpään kaupungin tulisi ottaa tavoitteeksi, että yksittäisten tonttien rakennusoikeutta voidaan jatkossa maanomistajan aloitteesta nostaa lähtökohtaisesti poikkeamispäätöksillä yhtenäisten periaatteiden pohjalta. Prosessi kyseisen periaatepäätöksen tekemiseksi on syytä aloittaa välittömästi. Samalla saadaan kaavoituksen rajalliset resurssit tehokkaampaan käyttöön ja merkittävämmät projektit nopeammin valmiiksi.

Järvenpäässä pientaloasumisen kulut ovat valtakunnallisesti tarkasteltuna erittäin korkeat. Maanomistajien tavoitteiden huomioiminen lisärakentamisessa joustavammin olisi reilu ja oikeudenmukainen kädenojennus. Samalla saadaan rakennettu infrastruktuuri tehokkaampaan käyttöön sekä rakennetun kunnallistekniikan ja katuverkon ylläpitoon lisää maksajia. Myös kiinteistöverokertymä kasvaa ilman veronkorotuksia, kun syntyy uusia rakennuspaikkoja.

Antti Heikkilä

arkkitehti, kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtaja kaupunginvaltuutettu (kesk.)

 

Kirjoitus on julkaistu Keski-Uusimaan Lukijalta-palstalla 1.2.2021

LIITY JÄSENEKSI