KeuSote kuntayhtymän talousarvioylitys valtuustossa 24.2.2020, Keskustan ryhmä, Tomi Passi

Talouden sortuessa niin totaalisesti (12,9 Me ylitys) kuin viime vuonna KeuSotessa kävi on selvää, että on paljon tekijöitä siihen ettei palveluketjumme ole onnistunut. Jatkon parantamiseksi etsitään ylitykseen johtaneita syitä, mikä meni pieleen.
On myös ymmärrettävä, että uusi KeuSoten hallintomalli hakee vielä parempaa toimintakykyä ja hallintaa.

Tässä tilanteessa on myös kysyttävä, oliko Järvenpäällä tarvittavaa yhteistyötä Järvenpään KeuSoten edustajien kesken yhdessä hallituksen tai talousjaoston kanssa? Talousjaosto ei ainakaan kokoontunut syksyllä tiiviisti asioiden vähyyden takia. Miksi?
Toinen asia on, oliko KeuSotella raportoitavaa poikkeamista, kun syksyllä kerrottiin talouden olevan ok. Jatkossa kannattaa sopia tarkempi toimintamalli eri toimijoiden kesken asioiden hallinnan toteutumiseksi.
Kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto koki nyt, että saivat vain tiedot mitä tapahtui. Suora vaikutus on ollut poissa kaupungilta ja vaikuttaminen ja seuranta olivat valittujen edustajien varassa.

Monia sairauksien palvelutarpeita ei voi myöskään sivuuttaa vaan tarvittava hoito on saatava. Lisääntynyt hoidon tarve lisää tietenkin kuluja.
Perusterveydenhuolto, oikea-aikainenhoito ja ennalta ehkäisevän kuntoutuksen merkitys korostuu myös talouden hallinnassa.

Järvenpään tilanteessa on korostuneen tärkeä kysyä, Mikä on JUSTin palvelutoiminnan toimivuus? Ketkä johtavat JUST:n palveluja?

Pääseekö avuntarvitsija ajoissa vastaanotolle saamaan apua, vai lähestyykö erikoissairaanhoidon tarve?

Mitä pidemmälle vaivat etenevät, niin vaivat pahenevat. Kaikki eivät voi turvautua yksityisen hoidon tarjoamiin apuihin.
Yksityinen hoito on usein kalliimpaa, toki myös sen pääsyyn on nopeampaa. On siis selvää, että perusterveydenhuollon onnistuessa erikoissairaanhoidon kulut pysyvät paremmin kurissa.

JUSTin lääkärien vajeesta on puhuttu jo tovi. Kun on kokemattomia lääkäreitä, käy virta erikoissairaanhoitoon helpommin. Myös yksityiset lääkärit saattavat osin byrokratian jäykkyyden lisäämänä lähettää HUS:iin potilaita ”varman päälle”.

On tilanteita, että kaupungin terveyspalvelut ja yksityisen lääkärien yhteistyö ei toimi ollenkaan tai siinä olisi reilusti parannettavaa. Ihanne tilannehan olisi, että yksityiset ja kunnalliset toimijat tekisivät saumatonta yhteistyötä toisiaan täydentäen ja kuluja säästäen.

Tähän ei riitä alueelliset toimet, vaan tarvitaan koko Suomen tietohallinon ja toimintamallien muutoksia. Näitä toimia on aloitettu viime vuosina Suomen aiemman hallituksen toimesta ja joita nyt uusi hallitus on jatkanut. Muutokset ovat vielä täysin kesken, mutta uudistuksien otteet lupailevat uusia päätöksiä syntyvän – toivottavasti aikataulussa.

Mitä jatkossa? Ihmettelyä, ärtymystä, jäykän byrokratiamme aiheuttamia asiakaskäyntien lisäyksiä ja vielä lisää kuluja??? EI. Vaan meidän pitää vaatia parempaa taloudenhallintaa tiheämmällä seurannalla. Tehdään päätöksiä lääkäripulan poistamiseksi, hoitajien arvostuksen lisäämiseksi ja edistää nuorten yleistä halua hakeutua alalle. Tarvitsemme innostuneita tekijöitä, koska Sote koskettaa meitä kaikkia.

Järvenpään Keskusta katsoo välttämättömänä ja hyväksyy kaupunginhallituksen esityksen toimenpideohjelmasta, jolla KeuSoten talous pysyy valtuuston hyväksymässä taloussuunnitelmassa 2020-2023.

LIITY JÄSENEKSI