Arvovalintoja valtuustossa – Tomi Passi

Järvenpään valtuusto on päättänyt taloussuunnitelman vuosille 2020-2029, talousarvion 2020 ja veroperusteet 2020. Järvenpääkään ei ole välttynyt kuntakentän heikentyneestä taloustilanteesta. Valtuusto päätti vähentää tulopohjamme riippuvuutta maanmyynneistä, joka oli hyvä ratkaisu. Tehdyt päätökset kuitenkin linjaavat, että investoinnit tehdyistä kavennuksista huolimatta ja velanotto ovat hyvin korkealla tasolla tulevina vuosina.

Järvenpään Keskustan hallitus ja valtuustoryhmä tekivät yksimielisesti arvovalintoja investointiohjelmaa, taloussuunnitelmaa 2020-2029 ja talousarviota 2020 miettiessä. Kaupunginhallituksen käsittelystä alkaen toimme kantamme esille. Investointiohjelmassa oli mielestämme tinkimisen varaa tässä taloustilanteessa. Investoinneista koituvaa liiallista velkaantumista olisi voinut hillitä kehittämistä haittaamatta. On järkevää ja kustannuksia hillitsevää suunnitella astetta vaatimattomammilla toteutuksilla joissain tapauksissa. Rakenteiden käytettävyys tai pitkä käyttöikä ei olisi silti muuttunut.

Vakavan taloustilanteen takia, esitimme 6,6 miljoonan euron vähennystä velanottoomme. Esityksessämme oli investointeihin 4,5 miljoonan euron kavennus seuraavan kolmen vuoden aikana, Paviljongin 600 000 euron varauksen poisto rakentamisohjelmasta sekä pyöräilyn kehittämisen määrärahan (7 miljoonaa 10 vuodessa) vuosivarauksien aloittaminen vuodelle 2023. Siirron vaikutus velanottoon olisi ollut 1,5 miljoonaa euroa. Esityksille oli ymmärrystä ja kannatusta, mutta enemmistö äänesti pohjaesitystä.

Päätösesityksessä oli palveluja, joista luopumista emme kokeneet järkevänä. Kysymys ei ollut ainoastaan vuosibudjetoinnista, vaan kokonaisuudesta. Otimme kantaa kahteen asiakohtaan kaupunginhallituksesta lähtien.
Tuen ja huolenpidon vähennys lapsilta oli mielestämme väärä suunta. Tätä avustajia vähentävää eurojen poistoehdotusta emme hyväksyneet. Tuen säästö voi kumuloitua jatkossa muissa menoissa. Valtuuston tiukoissa äänestyksissä pohjaesitystä inhimillisempi vähennyslinjaus voitti niukasti.

Emme nähneet taloudellisesti kannatettavana hyvinvointilautakunnan liikuntapalvelujen huolto- ja ylläpitotoimintojen siirtoa Mestaritoimintaan. Parempaa taloutta kyllä saadaan, mikäli vähennetään palveluja tai uusitaan hinnoittelua. Mahdollinen palvelujen erillishinnoittelu nostaisi myös käyttäjien menoja. Ryhmämme enemmistön kanta hävisi tiukasti.

Rakentamattoman rakennuspaikan verotusta ryhmämme enemmistö ei olisi korottanut.

Ennustamme, että mm. kiivaasta rakentamisesta johtuvat kuntakentän ongelmat eivät heti lopu, vaan uusia talouden ratkaisuja pohditaan jo uuden vuoden alkaessa.

Järvenpään Keskusta kiitteli talousvalmistelua ja sen esitystapaa. Asiat olivat koottu aiempaa helpommin ymmärrettävään esitykseen.

Tomi Passi
kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Järvenpään Keskusta ry puheenjohtaja

LIITY JÄSENEKSI