Perhelän sopimus 18.6.2018 – kaupunginvaltuuston Keskustan ryhmä, Tomi Passi

Sopimus Perhelän tulevasta kaupasta ja hankkeesta, 18.6.2018 / Keskustan valtuustoryhmä, Tomi Passi

Nostan tässä ryhmäpuheessa ryhmältämme tulleita näkökantoja ja muutaman kysymyksen.

Neuvotteluja kaupungin ja Lujatalon välillä on käyty hartaasti. On annettu ymmärtää jo viime vuonna, että Lujataloa sitova sopimus olisi ollut. Odotuksia ja pelkoja on ollut. Lujatalon viimeisin esitys on kylmä suihku alkuperäisille lupauksille ja vakuutteluille toteutustavasta Perhelä-hankkeessamme. Nyt on tarpeen vielä kysyä muutama kysymys.

Parkkiratkaisu on kaupunkikuvallisesti hyvä. YIT esitti tosin vastaavanlaisen ratkaisun jo v. 2016. Ryhmässä kaivattiin yhtä maanalaista paikoituskerrosta. Sitä pidettiin aivan mahdollisena kulurakennekin huomioiden.

Kysymme, miten muilta hankkeilta voidaan vaatia maanalaisia parkkitiloja tulevaisuudessa, jos kaupungin tehokkaimmalla tontilla ei niitä tarvitse tehdä? Joustavuus hankkeiden suuntaan on suotava asia ja Järvenpään maine sen suhteen on sinänsä hyvä rakentajien keskuudessa.Tasapainoilu sen suhteen, että ollaanko kaikille yhtä joustavia tai mihin asti joustetaan, onkin sitten jo taitolaji. Rakentajat kun katsovat mm. noin viiden vuoden taakse vaadittuja ratkaisuja.

Maksut ovat esitetty toteutuvan tekemisen myötä. Riskit ovat Lujalle vähäiset vaiheistuksien avulla. Jos Luja vetäytyy, niin maksuja jää saamatta. Nyt ei ole määritetty kunnollisia sanktioita. Kerrostalon rakennusoikeuksien hinnoittelussa on ollut tasoina yli 300 €/k-m2, Välskärinkadun kohde myytiin 280 €/k-m2. Tupalankulman/VVO:n tontin tarjous meni hieman alas valtuuston aiemmista päätöksistä. Silloin haluttiin avata tie korkeaan rakentamiseen. Tämä osoittaa, miten vanha päätös vaikuttaa jatkossa. Vaikuttaa, että tämän ydinpaikan asuinrakennusoikeuden hinnassa 300 €/k-m2 korkeus- ja suuruus hieman laskee maksettavaa hintaa.

Suhdanteiden muuttuessa on luvattu 2 v. lisäaikaa. Luja voi myös keskeyttää projektin markkinoiden muuttuessa. On huomattava, että koko hankkeen läpivienti tarkoittaa vähintään 10 vuotta rakentamista keskustassa.

Rahoittajan saaminen on ydinkysymys hankkeen toteutukselle. Nyt Lujatalo ilmoittaa saaneensa kotimaisen rahoittajan, vaikka ei kerrokaan nimeä. Keskusta-alueen merkitys koko kaupungin yleisilmeessä ja yrityksien menestymisessä on merkittävä. Kun muistamme myös viereisen korttelin kehittämisen olevan sidottu Perhelän korttelin etenemiseen, Perhelän kohtalon merkitys vain paisuu.

Nyt voi uutena tietona kertoa, että Osuuspankki Keski-Uusimaan yhteistyökumppaniksi on valittu laajan tarjouskilpailun jälkeen YIT. Sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu. YIT haluaa varmasti käynnistää oman hankkeensa nopeasti ns. Osuuspankin korttelissa.

Markkinat muuttuvat nopeasti. Tämä on tärkeää muistaa varsinkin pitkissä isoissa hankkeissa. Rakentamisen riskien kannalta on hyväksi, että keskustassa olisi eri rakentajia. Näiden kahden keskeisimmän korttelin kehitys ja kaupunki-ilmeen muuttuminen on historiallisen arvokasta ja tärkeää kaupungillemme ja sen asukkaille. On ymmärrettävää, että Perhelän tyyppinen hanke vaatii paljon neuvotteluja ja myös salassa pidettäviä asioita. Hankkeen törmätessä vastuksiin ja jopa hetkittäisiin umpikujiin Lujatalon kanssa aikataulun venyessä, olisi voinut tiedustella varovasti muilta kiinnostusta hankkeeseen luottamusta kadottamatta.

Kysyn nyt, tehtiinkö näin ja jos ei niin miksi ei? Mitä tapahtuu, jos Lujatalo Oy keskeyttää?

Hanke on saanut tunteet elämään useissa tahoissa. Meidän päättäjien tehtävä on varmistaa, että kaupungin tulevaisuus turvataan mahdollisimman laajasti. On tuskaa tehdä päätöksiä, joissa on puutteita, mutta ainahan asioissa on nurjiakin puolia. Nyt saamillamme tiedoilla Järvenpään Keskusta haluaa osaltaan varmistaa kaupungin ja Perhelän korttelin kehittämisen.

Ilmoitus rahoittajasta, hankkeen valtava merkitys kaupungin kehittymiselle ja myös maineelle vaikuttaa Järvenpään Keskustan kantaan merkittävästi. Mekään emme halua nähdä hiekkamonttua vuosien ajan. Olemme myös tämänkin jälkeen valmiita mahdollisiin nopeisiin päätöksiin kaupunkimme hyväksi.

Järvenpään Keskustan ryhmä muutamista ei hyväksyttävistä seikoista huolimatta, on kokonaisuus huomioiden hyväksymässä tämän iltaisen esityksen. Mutta, haluamme kysymyksiimme vastauksia.

LIITY JÄSENEKSI