Tilinpäätös 2017 – valtuusto 21.5.2018, Keskustan ryhmä, Tomi Passi

Tilinpäätös 2017 – valtuusto 21.5.2018, Tomi Passi

Tilinpäätös on iso paketti tietoa edellisen vuoden tapahtumista. Tässä ajalla rajoitetussa puheenvuorossa teen muutamia erottuvia nostoja.  

Väkiluku kasvoi edellisvuodesta 1.054 asukkaalla eli 2,5 %. Järvenpäässä valmistui vuonna 2017 yhteensä 1023 asuntoa. Kuitenkin verokertymä nousi odottamattoman vähän 0,2 %. Tähän löytyvät perustelut, joihin palaamme myöhemmin tulevan suunnittelussa.

Rahoituslaskelman nettoinvestoinnit olivat noin 29,2 Me eli noin 3,4 Me vähemmän kuin 2016. Vuoden 2017 tilinpäätöksen vuosikate oli 16 Me, joka siis jäi käytettäväksemme investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Kaupungimme (emo) lainamäärä kasvoi lähes 15 % vuodessa ja oli vuoden lopulla 91,3 Me.

Arvioita kehityksestä: Koulu- ja päiväkotiverkossa on noin 140 Me investointipaine 2020-luvun loppuun mennessä. Järvenpään yleinen kehitys on tällä hetkellä kova. Asukasluvun kasvu oli vuonna 2017 Manner-Suomen kovinta ja asuntotuotannossa on rikottu paikallinen ennätys yli 1000 valmistuneella asunnolla. Järvenpää on saanut myös myönteisiä yritysten sijoittumispäätöksiä ja tämä kaikki ei vain pitäisi, vaan pitää näkyä jatkossa kaupungin verotulopohjassa sitä kasvattavasti. Näköpiirissä on vielä, että yleinen kehitys jatkuu hyvänä myös lähivuosina.

Oleellinen kysymys tulevaisuuden kannalta on se, miten onnistumme turvaamaan kaupungin kestävän ja hallitun kehittymisen myös jatkossa? Näitä asioita ratkotaan yleiskaavan valmistelussa, palveluverkkosuunnitelman laadintatyössä ja iso painoarvo on myös aktiivisella ja kauaskantoisella maapolitiikalla.

Vuonna 2017 työttömyysasteemme oli 9,4 % (10,7 % vuonna 2016). Elyn työllisyyskatsausten mukaan tammikuussa 2018 työttömyysaste Järvenpäässä oli 9,0 %. Vuonna 2017 työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 2.019 (2.273 vuonna 2016) ja tammikuussa 2018 työttömiä työnhakijoita oli 1.925. Ryhmämme toteaa kiitollisena, että meidänkin viime vuosina esittämät paikalliset toimet työttömyyden hoitoon ovat osaltaan edistäneet laskua.

Henkilöstömenot vuonna 2017 olivat n. 100 Meur. Henkilöstökustannukset laskivat edellisestä vuodesta 1,3 %. Sukkela -rahapalkkioita varten oli käytettävissä 31 000 euroa sivukuluineen. Sukkelarahapalkkion sai vuoden aikana 107 työntekijää, kertaluontoisen palkkion arvo vaihteli 100 – 1000 euroon. Voisimme Järvenpäässä kehittää tuloksien palkittavuutta tästä vaikuttavammaksi.

Arvioita tulevista riskeistä: henkilöstön ja riittävän asiantuntemuksen turvaaminen palvelualueilla muodostaa riskin, johon tulee varautua. Toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja mm. valtakunnallinen SOTE-uudistus tuo toteutuessaan uusia rajapintoja ja tehtäviä joihin tulee varautua. Toisaalta sote-uudistus toteutuessaan parantaa kaupungin toiminnan ja talouden ennakoitavuutta ja vähentää väestön ikääntymisestä johtuvaa voimakasta palvelutarpeen kasvua. Merkittävän riskin kaupungin kehittämiselle ja kilpailukykyiselle toiminnalle tuo kaupungin rakennuskanta, joka on paikoin varsin heikossa kunnossa. Rakennuskannan peruskorjaus ja uusiminen vaativat merkittäviä investointeja ja/tai vuokrasitoumuksia.

Arvio LaNu:n kehityksestä: Isona riskinä voi olla henkilöstön jaksaminen sisäilmahaasteiden, kiinteistöhaasteiden ja jatkuvien muutosten vaatimusten keskellä. Pätevän henkilöstön saaminen on haasteena osassa tehtäviä mm. lastentarhaopettajista, sosiaalityöntekijöistä ja osasta erityisopettajia on pulaa.

Tilinpäätöksessä oli hyvä yhteenveto kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiasta. Pähkinänkuoressa oli paljon asiaa.

Kiitokset kaikille tilinpäätöksen toteutukseen osallistuville.

LIITY JÄSENEKSI