Tukea vanhemmuuden harkintaan ja suunnitteluun – Aloite Järvenpään valtuustolle

Keskustan valtuustoryhmä 19.3.2018

Aloite: Tukea vanhemmuuden harkintaan ja suunnitteluun                          Järvenpään valtuustolle

 

Askel vanhemmuuteen ei ole itsestään selvä, mutta tukea raskautta edeltävään elämänmuutokseen on saatavilla erittäin vähän. Etenkin nuorta potentiaalista vanhempaa voivat mietityttää monet käytännönasiat, taloustilanne sekä puhtaasti oma jaksaminen. Keskusteluapu ammattilaisen kanssa voi olla yksi lääke vanhemmuutta harkitsevien elämäntilanteeseen, mutta mitään tarpeeseen vastaavaa palvelua ei ole saatavilla.

Järvenpään palvelujärjestelmässä on laadukkaita palveluita raskauden ehkäisyyn, raskausajalle, synnytykseen ja raskauden jälkeen vanhemmuuteen ja lapsen kehitykseen. Mutta polussa on suuri aukko: minkäänlaista suoraa palvelua ei ole saatavilla vanhemmuutta ja perheen perustamista pohtivalle järvenpääläiselle. Meiltä puuttuu palvelu lapsenhankintaa harkitseville ja suunnitteleville. Vanhemmuuteen johtavan tien on oltava sujuva ja aukoton polku, joka tukee kaupunkilaisia mahdolliseen tulevaan vahvaan vanhemmuuteen.

Nykyisellään tietoa ja tukea vanhemmuuden suunnitteluun etsitään ystäviltä, työelämämentoreilta ja netistä. Nämä eivät kuitenkaan korvaa ammattilaisen apua. Ammattilaisen kanssa kukin vanhemmuutta harkitseva voisi keskustella siitä, mitä raskaus, vanhemmuus ja lapsiperhe-elämä tarkoittavat. Mitä tulee ottaa huomioon parisuhteen, työn ja lapsen hyvinvoinnin suhteen? Mitä sosiaalietuuksia ja kaupungin palveluita on saatavilla raskauden aikana ja sen jälkeen? Mitä synnytys tarkoittaa, miten siihen voi valmistautua ja miten siitä selviää? Mitä oikeuksia on työntekijällä suhteessa mahdolliseen raskauteen? Mitä pikkulapsiarki tarkoittaa ja miten siitä selviää? Tarpeen vaatiessa ammattilainen voi ohjata asiakkaan eteenpäin esimerkiksi työelämä- tai sosiaalipalvelujen piiriin.

Edellä kuvattu palvelu on osa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämistä. Se tukee etenkin nuorten aikuisten elämänvaihetta monialaisesti ja räätälöidysti tilanteessa, jossa tietoa ja ammatillista tukea on vähän, mutta pelkoja tai huolia on paljon. Lisäksi palvelu vastaa laajempaan kansalliseen haasteeseen pureutumalla syntyvyyden laskun juurisyihin ja tarjoamalla tukea yhdessä elämän nivelvaiheista. Palvelu voidaan järjestää yhdessä alueen kolmannen sektorin kanssa. Palvelun tulee olla asiakkaan helposti löydettävissä.

Edellä olevan perusteella esitämme, että Järvenpään kaupunki ryhtyy suunnittelemaan monialaista palvelua vanhemmuutta harkitseville.

19.3.2018

Keskustan valtuustoryhmä

LIITY JÄSENEKSI