Sonja Huttunen poliittiseksi suun­nit­te­li­jaksi keskustan puolu­e­toi­mis­toon

Kes­kus­tan puo­lu­e­hal­li­tus on va­lin­nut edus­kun­ta-avus­ta­ja Son­ja Hut­tu­sen (28) po­liit­ti­sek­si suun­nit­te­li­jak­si kes­kus­tan puo­lu­e­toi­mis­toon.

Hut­tu­sen toi­men­ku­vaan kuu­luu po­liit­ti­nen val­mis­te­lu ja osal­lis­tu­mi­nen kes­kus­tan vies­tin­tään. Pai­no­pis­tei­nä ovat esi­mer­kik­si so­si­aa­li­nen me­dia ja muut di­gi­taa­li­set vies­tin­tä­ka­na­vat. Teh­tä­vä on mää­rä­ai­kai­nen 31.5.2019 as­ti.

Suomenmaan artikkeli tässä

LIITY JÄSENEKSI