Järvenpään Keskusta jakoi vastuuta

Järvenpään Keskusta päätti ylimääräisessä jäsenkokouksessa 1.6. ehdotuksistaan kunnallisille luottamuspaikoille. Järvenpään valtuusto valitsee luottamushenkilöt kokouksessaan tänään 12.6. Siihen asti Keskustan ehdotukset ovat ehdotuksia.

Kokouksen ehdittäessä oli neuvotteluja teknisten vaaliliittojen syntymiseksi, liittojen välillä, liittojen sisällä sekä viimeksi oma puolueen välillä käyty puolitoista kuukautta. Keskustan neuvottelijoina toimivat valtuustoryhmän päätöksen mukaisesti Tomi Passi, Tarja Edry ja Riikka Reina. Yleiskokoukselle esityksen oli puolueen sääntöjen mukaan tehnyt valtuustoryhmän ja johtokunnan yhteiskokous.

Keskustan puoluehallituksen neuvotteluohjeiden suosituksissa oli viisi periaatetta, joita Järvenpäässäkin sovellettiin:

1.       Poliittisen vastuun ja ehdokkuuden arvostamisen periaate
2.       Asiantuntemuksen ja pätevyyden periaate
3.       Vallan hajautuksen ja kierrätyksen periaate
4.       Tasa-arvon periaate
5.       Nuoriin luottamisen periaate

Järvenpään Keskustan puheenjohtaja Tomi Passi korosti, että tavoitteena on ollut löytää oikea ihminen oikealle paikalle. Valinnoissa jouduttiin tekemään toki myös kompromisseja. Neuvotteluja kuitenkin helpotti se, että vaalitulos takasi Keskustalle kohtuullisen hyvät lautakunta- ja luottamuspaikat. Puolueiden välisissä neuvotteluissa Keskusta myös sai ne paikat, jotka sille äänien mukaisesti kuuluu.

Hallituksen paikka jaetaan Tarjan ja Tomin välillä
Keskusta jakaisi kaupunginhallituksen paikan Tarja Edryn ja Tomi Passin välillä. Kaupunginhallitusta hoitaa ensimmäiset kaksi vuotta Tarja Edry. Tarjan äänimäärä oli Keskustan listan suurin.  Molempien varajäseneksi kaupunginhallituksen esitetään Riikka Reinaa, jolle kaavaillaan vastuita myös kaupunginhallituksen jaostotyöskentelyssä.

Asuntopolitiikka on Keskustalle tärkeää
Niin kutsutussa puheenjohtajakorin huudoissa Keskusta päätti jäljellä olevista puheenjohtajuuksista priorisoida asuntopolitiikkaa. Koti ja asuminen ovat ihmisen perustarpeita ja siksi Mestariasunnot Oyn puheenjohtajan paikka oli Keskustalle mieluista tehtävä. Kaupungin tavoitteeksi asettama väestökasvu +1,5% edellyttää myös onnistunutta asuntopolitiikkaa.

Mestariasunnot OYn puheenjohtajaksi esitetään Tomi Passia.

Sote lautakuntaan esitetään nuoria
Keskusta esittää sosiaali- ja terveyslautakuntaan nuorimpia vastuunkantajiaan. Varavaltuutettuna toimiva Sonja Huttunen (28) omaa laajan poliittisen kokemuksen, mutta myös kyvyn uudistaa, todettiin perusteluissa varsinaisen jäsenen paikalle ehdotetusta Sonjasta. Sonjan varalle ehdotetaan lähihoitajana työskentelevää Nico Oikaria (23).

– On hyvä myös muistaa, että sosiaali- ja terveyspolitiikka on tärkeää myös nuorille. Keskusta uskoo, että uusi syntyy luottamalla uudistamista myös nuorten käsiin, korosti Tomi Passi.

Kaupunkikehityksen varapuheenjohtajuus Heikkilälle
Valtuutettu Antti Heikkilälle esitetään puolueiden välisen neuvottelun mukaisesti Kaupunkikehityksen varapuheenjohtajan tehtävää.

-Keskusta voi olla tyytyväinen, että meillä on mahdollisuus asettaa oikeille paikoille oikeita ihmisiä. Tämä koskee myös Anttia, jolla on ammattiosaamisensakin perusteella paljon sanottavaa kaupunkikehitykselle kuuluvista merkittävistä tehtävistä.

Lanuun, Sivaan  ja Tarkastuslautakuntaan edustajat
Keskusta sai edustajat kaikkiin lautakuntiin. Lasten ja nuorten lautakuntaan esitetään lautakuntatyöstä jo aiemmin kaupunkikehityksessä kokemusta hankkinutta Heli Anttilaa ja varalle Johanna Santasta.

Sivistyslautakuntaan esitetään Keskustan uutta valtuutettua Sanna Riikosta. Sivistyslautakunnan varajäsenen paikka kuluu vaalituloksen mukaisesti RKP:lle, joka on ehdottanut paikalle Ida Strandbergiä.

Tarkastuslautakuntaan esitetään Päivi Haapalaa. Hän asettikin kyseisen lautakunnan myös ykköstoiveekseen. Varalle esitetään Birgitta Vuorelaa.

Neuvotellen kaupungin parhaaksi
Yleiskokouksessa Tomi Passi korosti, että vaikka neuvotteluissa aina tehdään kompromisseja, niin Keskustan neuvotteluissa saamat luottamuspaikat kuvastelevat hyvin vaalien tulosta ja merkittävää on myös se, että paikkojen jaosta Keskustan sisällä pystyttiin sopimaan ilman äänestyksiä.

Osa teknisen vaaliliiton paikoista on vielä jakamatta ja näiden osalta yleiskokous siirsi päätösvallan valtuustoryhmän ja johtokunnan yhteiskokoukselle.

Tiedotteen kirjasi Riikka Reina

Keskustan ehdotukset kaikille ryhmälle tähän mennessä tulleille luottamuspaikoille:

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja     

Tarja Edry                                     2017-2018
Antti Heikkilä                               2018-2019
Heli Anttila                                   2019-2020
Sanna Riikonen                            2020-2021

Kaupunginhallitus, Khall

Tarja Edry                                      2017-2019         jäsen
Tomi Passi                                     2019-2021         jäsen, varapj.
Riikka Reina                                  2017-2021         varajäsen

Kaupunginhallituksen jaos  

Riikka Reina                                  2017-2019         talousjaos, TALJA
nimetään myöh.                            2019-2021         henkilöstöasiainjaos tai talousjaos??

Kaupunkikehitys, KauKe 

Antti Heikkilä                               jäsen,  varapj.
Jarkko Wallenius                         varajäsen

Lasten- ja nuorten ltk., LaNu 

Heli Anttila                                    jäsen
Johanna Santanen                       varajäsen

Sosiaali- ja terveysltk., SoTe     

Sonja Huttunen                            jäsen
Nico Oikari                                    varajäsen

Sivistys- ja vapaa-ajan ltk., SiVa      

Sanna Riikonen                             jäsen
Ida Strandberg                              varajäsen RKP

Tarkastusltk., Tarkla        

Päivi Haapala                                jäsen
Birgitta Vuorela                            varajäsen

Mestariasunnot Oy                  

Tomi Passi                                     jäsen, puheenjohtaja
Riikka Hasko                                varajäsen

Mestaritoiminta Oy            

Jarkko Wallenius                        jäsen
Kari Ponto                                    varajäsen

JATSI        

Vesa Jatkola                                 jäsen
Harri Lind                                    varajäsen

JUST          

Jaana Siukola                              jäsen
Kari Haapanen                            varajäsen

Valtuuston vaaliltk. 

Antti Heikkilä                               jäsen
Heli Anttila                                   varajäsen

Keskusvaaliltk.                     

Arimo Varis

Lautamies

Kari Haapanen

Keski-Uudenmaan Ympäristölautakunta 

Sonja Huttunen                           jäsen
Ritva Ikonen                                 varajäsen

Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymän yhtymävaltuusto          

Tarja Edry                                      jäsen
Tomi Passi                                     varajäsen

Kiint oy Mannilantien liiketalo                    

Esko Lappalainen                        jäsen
Jari Vallittu                                   varajäsen

Keski-Uudenmaan koulutusyhtymän yhtymävaltuusto              

Salomon Edry                              jäsen
Tomi Passi                                    varajäsen

 

LIITY JÄSENEKSI