Kuljetaanko Järvenpään, Keravan ja Tuusulan suojateillä oikein? Vastaa kyselyyn!

Tiedote 8.5.2017
Kuljetaanko Järvenpään, Keravan ja Tuusulan suojateillä oikein? Vastaa kyselyyn!

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuustyöryhmät toteutettavat 8.5.–28.5. kyselyn, jolla kartoitetaan suojatiekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia.

Kysely on vastattavissa osoitteessa: https://forms.strafica.fi/jktsuojatiekysely Kyselyn tiedote ja vastaus-linkki löytyvät myös kuntien Internet-sivuilta.

Suojatiet liikenneturvallisuustyön keskiössä

Suojateihin tai laajemmin tienylityksin liittyvät ongelmat nousevat korostetusti esille kuntalaisille tehdyissä liikenneturvallisuuskyselyissä. Suojateiden liikenneturvallisuusongelmat näkyvät myös onnettomuustarkasteluissa. Suojateiden turvallisuusongelmien taustalla on aina sekä eri osapuolten toimintaan (sääntöjen noudattaminen, varovaisuus, havaintovirheet jne.) kuin liikenneympäristöön liittyviä tekijöitä (suojateiden havaittavuus, suojatiejärjestelyiden selkeys, ajonopeudet ja niiden hillintä jne.).

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuustyöryhmät haluavat aktiivisesti edistää suojateiden turvallisuutta. Viime vuonna alueella toteutettiin alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen suunnattu kysely koulumatkojen turvattomista tienylityksistä. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty suojatiejärjestelyiden parannustoimenpiteiden kohdentamisessa, koulujen liikenneturvallisuustyössä sekä liikennevalvonnan ja kam-panjoinnin lähtötietona.

Nyt toteutettavalla kyselyllä kartoitetaan eritoten suojatiekäyttäytymiseen liittyviä ongelmia Järvenpään, Keravan ja Tuusulan alueella. Vastaajia pyydetään pohtimaan nykyisiä ongelmia ja niiden parantamismahdollisuuksia eri liikkujaryhmien näkökulmasta. Suojatiekäyttäytymisen kannalta hankalimpia paikkoja pyy-detään osoittamaan myös kartalta. Kyselyn tulokset julkaistaan kesäkuussa 2017.

Eroon vastakkainasettelusta

Väistämissäännöt ja sääntötuntemuksen puute ovat hyvin usein julkisen keskustelun kohteena. Puutteet sääntötuntemuksessa vaikeuttavat ennakoimista liikenteessä ja heikentävät liikenteen turvallisuutta. Kun säännöt tunnetaan paremmin sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen liikenteessä vähenee. Turhan usein keskustelua suojateistä ja niiden turvallisuudesta leimaa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden välinen vastakkain asettelu. On myös hyvä muistaa, että kaikkia liiken-teessä liikkuvia koskee lakiin kirjattu velvoite, joka edellyttää olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Lisätietoja:
Sari Piela, Järvenpään liikenneturvallisuustyöryhmä, sari.piela (at) jarvenpaa.fi
Erkki Vähätörmä, Keravan liikennekasvatustyöryhmä, erkki.vahatorma (at) kerava.fi
Jukka-Matti Laakso, Tuusulan liikennekasvatustyöryhmä, jukka-matti.laakso (at) tuusula.fi
Juha Heltimo, liikenneturvallisuustoimija, juha.heltimo (at) strafica.fi

LIITY JÄSENEKSI