Järvenpään poliisiaseman tulevaisuus – aloite puoluehallitukselle

Järvenpään Keskusta ry                                       ALOITE

Järvenpää                                                                  18.4.2017

SUOMEN KESKUSTA R.P. PUOLUEHALLITUKSELLE

 

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOKSEN RESURSSIEN LISÄÄMINEN

Järvenpään Keskusta ry esittää, että Keskustan puoluehallitus ryhtyy kaikin käytettävissään olevin keinoin toimenpiteisiin, joilla valtiovalta lisää sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseksi Itä-Uudenmaan Poliisilaitoksen taloudellisia/toiminnallisia resursseja. Resurssien tulee lisääntyä vähintäänkin siinä määrin, että Järvenpään poliisiaseman palveluiden supistamis- tai jopa aseman lakkauttamistarve resurssien puutteen vuoksi poistuu. Käsityksemme mukaan tämä vaatimus on koko keskiuusmaalaisen väestön yhteinen puolue- ja kuntarajoista välittämättä.

Julkiseen keskusteluun on noussut huhut laitoksen resurssipuutteen vuoksi ja kiireellisten poliisitehtävien turvaamiseksi Järvenpään poliisiaseman palveluiden karsiminen ja jopa poliisiaseman lakkauttaminen ja muuttaminen partioiden ”taukotuvaksi”. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alue on toiminnallisesti Suomessa uniikki. Liitteenä oleva kuva kuvastaa sen alueen keskeisimmät toimintaan vaikuttavat ominaispiirteet ja jäljellä olevat poliisiasemat. Toimintaan ja sen kasvavaan volyymiin vaikuttavia tekijöitä ovat Helsingistä pohjoiseen ja itään johtaa kolme valtatietä, pohjoiseen ja itään johtavat päärautatiet, kansainvälinen, kasvava ja Suomen keskeisin lentokenttä (matkustajamäärä v. 2016 17,2 milj.), ydinvoimala, Kilpilahden teollisuusalue öljysatamineen, pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen pääväylinä olevat kehätiet I ja III sekä Pohjanlahden rannikkoseutu Sipoosta Loviisaan. Tietojemme mukaan poliisi itse ei olisi halukas luopumaan Järvenpään poliisiasemasta palveluineen ja poliisivankiloineen, mutta voi olla siihen pakotettu resurssien supistamisen vuoksi.

Turvallisuus on ensisijaisesti tunneasia. Järvenpään poliisiaseman fyysinen sijainti ja sitä kautta poliisin jatkuva näkyvyys luovat vahvaa turvallisuuden tunnetta koko keskisellä Uudellamaalla. Sen johdosta poliisin toiminta on aseman kenttäjohtoalueella kiireellisissä poliisitehtävissä (A-/B-luokan tehtävät) huippuluokkaa. Tästä tasosta ei asukasturvallisuutta vaarantamatta voida tinkiä. Järvenpää on Keski-Uudellamaalla nopeimmin ja voimakkaimmin kasvava kunta. Täällä on myös alueen vilkkain iltaelämä, joten poliisiaseman sijainti juuri Järvenpäässä on perusteltua. Poliisin resurssien jo tapahtunut leikkaaminen on johtanut siihen, että rikostutkinnassa oleva selvittämättömien rikosilmoitusten jono kasvaa. Jonossa on useita tuhansia tutkimatta olevia juttuja. Rikosilmoitusten tutkimattomuus ja sitä kautta poliisin toiminnan palaute johtaa rikosilmoitusten tekemättä jättämiseen turhana. Tämä heikentää erittäin nopeasti alueen asukkaiden turvallisuutta. Näin käy väistämättä vaikka kiireellisiin poliisitehtäviin kyettäisiinkin edelleen vastaamaan huipputehokkaasti.

Poliisiaseman toiminta-alueella tulee kasvavalle väestölle turvata myös lupa- yms. palvelut riittävän lähellä saavutettavuuden vuoksi. Lähipalvelut ovat edelleen tärkeitä, sillä digitalisaation edistyminen ja palveluiden siirtäminen sen varaan pudottaa koko joukon alueen ikääntyvää ja kasvavaa väestönosaa palveluiden saavuttamattomiin.

 

 

Tomi Passi                                                                                               Kari Haapanen

Järvenpään Keskusta ry                                                                        Järvenpään Keskusta ry
puheenjohtaja                                                                                          varapuheenjohtaja

LIITY JÄSENEKSI