Järkevä-ohjelman uudistaminen

Keskustan  valtuustoryhmä 26.2.2017

Aloite: Järkevä-ohjelman uudistaminen                                                      Järvenpään kaupunginvaltuustolle

Yhdistyneet kansakunnat hyväksyi syksyllä 2015 globaalit kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda2030:n. Sen pohjalta Suomi päivitti oman kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksensa,Suomi jonka haluamme 2050 ja hallitus on jättänyt eduskunnalle selonteon Agenda2030:sta. Satavuotias Suomi lähtee toteuttamaan agendaa määrätietoisesti kestävämmän yhteiskunnan puolesta.

Kunnan lakisääteinen tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunnat ovatkin avainasemassa kestävien ratkaisujen löytämisessä paikallisesti globaaleihin, yhteisiin haasteisiin. Yhteiskunnan tarpeet voidaan täyttää tekemättä sitä seuraavien sukupolvien kustannuksella.

Järvenpää on ottanut käyttöön jo useita kestäviä toimintamalleja, jotka edistävät kestävän kunnan toimintaa. Hyvää ja kestävää työtä tulee määrätietoisesti ja entistäkin kunnianhimoisemmin jatkaa. Järvenpään nykyinen kestävän kehityksen toimenpideohjelma, Järkevä, on laadittu vuonna 2008 ja hyväksytty maaliskuussa 2009. Ohjelma keskittyy lähinnä kestävän kehityksen ympäristönäkökulmaan, joka jättää ulkopuolelleen muun muassa sosiaalisen kestävyyden. Siksi Järvenpään on aika uudistaa oma Järkevä-ohjelmansa ja laajentaa se koskemaan ympäristönäkökulman lisäksi myös muita kestävän kehityksen osa-alueita.

Uusittava Järkevä-ohjelma voi vetää sisältöään olemassa olevista kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiasta sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta, jotka myös tukevat kestävää kehitystä. Järkevä-ohjelma tulee uudistaa aidossa vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa ja se tulee päivittää kauaskantoisesti sisältämään Järvenpään vision, periaatteet ja tavoitteet kestävämmän Järvenpään, Suomen ja maailman puolesta. Ohjelman sisältö ja mittarit tulee sijoittaa näkyvästi kaupungin internetsivuille ja toiminnasta on tiedotettava tehokkaammin. Ohjelman myötä Järvenpään tulee ottaa osaa Sitoumus2050:een ja haastaa kaikki yksikkönsä ja alueensa yhteisöt ja yritykset tekemään samoin.

Edellä olevan perusteella esitämme, että Järvenpään kaupunki ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin Järkevä-ohjelman uudistamiseksi.

27.2.2017
Keskustan valtuustoryhmä


 

LIITY JÄSENEKSI