Kuntavaalien 2017 vaaliohjelma

”Järvenpää uudistuu elinvoimaisena kotikuntana, jolla on tyytyväiset asukkaat.”

 • Asukkaiden tulee saada osallistua muutoskehitykseen. Yhteistyö kunnassa kaikkiin suuntiin vahvistuu ja palvelee ihmisten tarpeita.
 • Järvenpää muuntuu asukkaiden yhteisöksi, jossa kunnioitetaan oma-aloitteisuutta ja yhteisöllisyyttä. Järvenpää on asukaslähtöinen. Se huolehtii asukkaistaan niiden tarpeet tunnistaen eri elämäntilanteissa ja – vaiheissa.
 • Järvenpään elinvoimaisuus kasvaa tasapainoisesti
 • Uusi Järvenpää on koulutuksen, kulttuurin ja sivistyksen edelläk
  ävijä. Liikunnallisuutta tuetaan eri tavoin.
 • Hyvinvointi kuuluu kaikille järvenpääläisille. Terveyden edistäminen ohjaa kaikkea kaupungin toimintaa kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin.
 • Järvenpään ominaispiirteet ja vahvuudet pidetään voimavarana. Paikallisuutta edistetään ja hiilijalanjälkeä pienennetään.
 • Kaupunkilaisten kuulemisesta ja vaikuttamisesta tulee arkipäivää ja päätöksenteko on lähellä kaupunkilaista. Johtajuuden tulee kehittyä asukaslähtöinen yhteisöllisyys huomioiden.
 • Järvenpäästä tulee mahdollisuuksien kaupunki. Elinkeinopolitiikan tulee olla yrittäjyyttä houkuttelevaa.
 • Kaavoituksella huolehditaan turvallisuudesta, elinvoiman hallitusta kasvusta ja lisätään viihtyvyyttä. Yhdyskuntarakenteen ratkaisut ovat pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia. Korkean rakentamisen tulee rajoittua ydinkeskustan alueelle.
 • Kehittymisen ja uudistumisen tulee perustua vakaaseen ja paremmin ennustettavaan kaupunkitalouteen. Sote-vastuun siirtyminen maakunnille parantaa ennustettavuutta ja vakautta. Siirtymäkaudella tulee kaupungin huolehtia sote-palveluista asukkaiden tarpeista tinkimättä.
 • Yleinen siisteys edistää terveyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä.

ELINVOIMAISUUS – TURVALLISUUS – VIIHTYVYYS – ASUKASLÄHTÖISYYS

LIITY JÄSENEKSI