Kaupunginhallitus, kokous 5.11.2020 Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

Halusimme tukea asumista joukkoliikenteen tukemisen sijaan. Tässä ovat muutosesityksemme lyhyesti perusteltuna.

Järvenpään Keskusta pyrki hillitsemään asumisen kustannusten nousua esityksellään, että kiinteistöveroja ei korotettaisi vuonna 2021. Esitimme Korona varauksien leikkauksia tämän rahoittamiselle. Kaikki kunnat ovat Koronan armoilla ja uskomme valtion tukevan kuntia Koronan pahentuessa.

Emme halunneet myöskään 0,25 % kuntaveron nostoa 2022. Tämän takia esitimme mm. Hsl-liittymisen siirtoa, joka on arvoltaan noin 1,8 Me vuosina 2021-2022. Teknisesti tähän piti ottaa kantaa jo nyt.

Pyrimme myös hillitsemään velkaantumista ja vähentämään poistojen rasitusta investointivarauksien 66 777 000 euron – 2 % leikkauksella vuonna 2021 ja kehitysinvestointien määrärahan 1,2 Me leikkauksella vuosina 2021-2023.

Nämä esitykset menevät kaupunginvaltuuston kokoukseen ma 16.11.2020, jolloin verot ja talousarvio päätetään.

§ 359 INVESTOINTIOHJELMA 2021-2029

Muutosesitys 1: Kehitysinvestointimäärärahan 2 Me:sta vähentäminen 600 tuhannella eurolla vuonna 2021, 300 te vuonna 2022 ja 300 te 2022.
Esitetään kehitysinvestoinnin määrärahojen varauksien leikkausta 600 te vuonna 2021. Leikkauksen kohdennus toteutettaisiin virkamiestyönä.

Muutosesitys 2: Käyttöomaisuusinvestointien varauksien leikkaus – 2 % vuonna 2021
Leikataan käyttöomaisuusinvestointivarausta (66 777 000 euroa) kahdella prosentilla Järvenpään Vesi mukaan lukien. Leikkaus toteutettaisiin virkamiesvalmistelulla, jotta ei vaarannettaisi olemassa olevia hankkeita.

§ 360 Vuoden 2021 TALOUSARVIO ja vuosien 2022-2023 TALOUSSUUNNITELMA

Muutosesitys 1: Järvenpää siirtää Hsl-liittymistä.
Esitetään poistettavaksi lauseet ” Kaupunkikehityksen talousarviossa on huomioitu vuoden 2020 talousohjelmapäätöksen mukaisesti liittyminen HSL:ään vuoden 2022 alussa. Vuoden 2020 laskelmien mukaisesti liittyminen heikentää kaupunkikehityksen toimintakatetta 1,5 Me.”
Muutosesitys koskee myös investointiohjelmaa ja talousarvion investointiosaa, jossa osakkeissa on 300 te varaus v. 2022 HSL:n osakkeisiin. Se esitetään poistettavaksi.

Muutosesitys 2: Koronariskirahavarauksen 2 Me muuttaminen vuonna 2021 1 M euroon
Esitetään, että Koronan aiheuttamien kaupungin omiin toimintoihin kohdistuvien menojen kattamiseksi talousarvioon varataan 1 miljoonan euron riskiraha.

Muutosesitys 3: Keusote riskirahan 3 Me leikkaus 800 te vuonna 2021.
Esitetään Keusoten riskivarausta leikattavan 800 t eurolla, josta 200 t siirretään Opkan palvelualueelle.

Muutosesitys 4: Järvenpää ei korota kuntaveroa 0,25 % vuonna 2022.

§ 361 VEROPERUSTEIDEN määrääminen vuodelle 2021

Muutosesitys: Kiinteistöveroja ei koroteta vuonna 2021.

Tomi Passi
1.varapuheenjohtaja
Järvenpään kaupunginhallitus

LIITY JÄSENEKSI