Julkiset palvelut kaikille tasa-arvoisiksi

Tasa-arvoiset palvelut jokaiselle suomalaiselle koko Suomessa!

Keskustan tavoite on kaventaa ihmisten terveyseroja, ehkäistä ongelmia ja sairauksia ennalta. Lääkäriin on päästävä nykyistä nopeammin. Jokaiselle on taattava laadukas ja inhimillinen hoito ja hoiva.
Ihmisten omaa vastuunottamista on tuettava.

Julkisena palveluna toteutettavat sote-keskuksien palvelut on oltava ihmisten lähellä. Niissä tulee olla laajasti terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja perhekeskuksista hammashuoltoon sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Hoitoketjujen on oltava saumattomia sote-keskuksista erikoissairaanhoitoon.

Muutos on kyettävä tekemään viivyttelemättä. Keskusta on valmis sopimaan tulevista linjauksista yhteisesti puolueiden kesken. Keskustan ratkaisu on perustuslaillisesti kestävä ja voidaan toteuttaa välittömästi.

Keskusta julkaisi sotemallinsa tänään. Lue lisää sotemallista täältä: www.keskusta.fi/suomalaistensote

LIITY JÄSENEKSI