Suomen arvoisia tekoja

 

Luottamus on Suomen hyvinvoinnin ja menestyksen vahva perusta. Toivo, tulevaisuuden usko ja yhteistyö ovat luottamuksen yhteiskunnassa vahvempia kuin pelko, epäluulo ja vastakkainasettelu. Naiset ja miehet rakentavat tasa-arvoisina ja rinnakkain tätä maata.

Luottamuksen rakentaminen vaatii jatkuvaa työtä. Tarvitaan Suomen arvoisia tekoja. 

Suomen pitää olla aina maa, jossa
  • ihmisillä on turvallinen arki ja vahva turvallisuuden tunne.
  • ihmisillä on vapaus tehdä itseään ja perhettään koskevia valintoja.
  • jokainen kantaa vastuuta voimiensa mukaan itsestään ja muista.
  • ihminen voi luottaa yhteiskuntaan hädän ja avun tarpeen hetkellä.
  • luonto, yhteiskunta ja talous jätetään paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.
  • jokainen kokee olevansa tärkeä ja saa osansa talouden tuloksista.
  • kaikki saavat yrittää ja menestyä.
  • yhteiskunta antaa perustan ihmisten hyvälle elämälle.

Lue koko eduskuntavaaliohjelma tästä

LIITY JÄSENEKSI