Uusi kunta keskustelutti Järvenpäässä

 

Järvenpään Keskusta ry järjesti torstaina 17.11.2016 avoimen kuntalaisille tarkoitetun alustus- ja keskustelutilaisuuden Järvenpäätalolla. Aiheena oli uusi kunta. Tilaisuus tavoitti noin 40 asiasta kiinnostunutta kaupunkilaista. Aiheesta alustivat kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen ja Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Alustukset herättivät runsaasti kysymyksiä, toiveita ja mielipiteitä. Aiheen ajankohtaisuus on ilmeinen, sillä ensi kevään kuntavaaleissa valitaan luottamuselimiin henkilöt, jotka luotsaavat kunnissa päätöksenteon läpi kuntamuutoksen ja maakuntien perustamisen. Muutoksen hetki ajoittuu vuoden 2019 alkuun, jolloin maakunnat ottavat sosiaali- ja terveystoimen palvelut järjestääkseen.

Millainen uusi kunta sitten on? Kaupunginjohtaja Kukkosen mukaan Järvenpäätä pidetään asiakaslähtöisenä kaupunkina ollen siten proaktiiviseen uudistumisen kulttuuriin suuntautuva reaktiivisen sijaan. Kaupunkikuvauksessa voitaisiin kuitenkin kehittyä nykyisestä ”kaupunkilaiset palvelun tarvitsijoina” toimintatavasta enemmänkin kokeilevan kaupungin suuntaan. Silloin kaupunkilaiset toimisivat kasvun ja kehityksen moottoreina. Kysyttäessä erikseen kaupunginjohtaja ennusti maakunta- ja kuntauudistuksen johtavan lisääntyviin kuntaliitoksiin, sillä uusilla kunnilla tulee olemaan tehtäviä, joissa tarvitaan ”leveämpiä hartioita”.  Sote-uudistus vie kaupungin tuloista jättiosan kuntaveronalenemisena, mutta vie samalla menoista jättiosan. Soten menot ovat myös se osa kunnan menoista, joiden määrällinen ennustettavuus on ollut huonoin.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina mm. kuvasi maakunta- ja kuntauudistusta todeten mm. että uudessa hallintomallissa maakunnat eivät tule olemaan ns. väliportaan hallintoporras, vaan ne tulevat toimimaan kuntien kanssa rinnakkaisina toimijoina, joilla tulee olemaan yhteiset asukkaat ja alue. ne eivät myöskään tule kilpailemaan samoista rahoista, koska rahoitusjärjestelmät tulevat olemaan erilliset. Kuulijoissa huolta herätti mm. miten näiden toimijoiden yhdysrajapinnat saadaan järjestettyä, jotta asukkaat saavat tarvitsemansa palvelut molemmilta toimijoilta.

Uusi kunta tulee Reinan mukaan huolehtimaan edelleen huomattavista tehtävistä. Näitä ovat neljään pääalueeseen luokiteltuna osaamisen ja kulttuurin edistäminen, kunnan elinvoiman edistäminen, elinympäristön kehittäminen sekä paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen. Kuntatalouden kannalta nämä ovat helpommin hallittavissa olevia kuntien menoeriä.

Keskustelua ja kysymyksiä ohjasi kuntalaisten mielissä vielä tuleva sote-uudistus. Lähtökohtaisesti ajattelua tuntuu ohjaavan kysymys, mitä kuntaan jää soten jälkeen. Järvenpää Keskustan varapuheenjohtajan Kari Haapasen mukaan ajattelua tulisi enemmänkin ohjata kysymys siitä, millainen on uusi kunta ja  mitä mahdollisuuksia se kuntalaisille antaa. Keskustelu aiheesta jatkuu ainakin kuntavaalikampanjoiden yhteydessä.

 

Järvenpään Keskusta ry

Varapuheenjohtaja                  Kari Haapanen

LIITY JÄSENEKSI