Kari Haapanen: Keuhkokuumerokote ikääntyneille ja vajaakuntoisille

LAUTAKUNTA-ALOITE SYYSKUUSSA 2016

Esitän, että Järvenpään Sosiaali- ja terveyslautakunta selvittää mahdollisuudet, kustannukset ja keinot sekä laskelmin osoitettavat kustannushyödyt ottaa kansallisen rokotusohjelman lisäksi kunnalliseen rokotusohjelmaan eläkeläisten keuhkokuumerokotuksen Terveyden- ja Hyvinvoinnin Laitoksen suosituksen mukaisena.

Esitän lisäksi, että rokotusohjelma otetaan käyttöön selvityksen perusteella sen osoittautuessa hyödylliseksi ja sisällytetään sosiaali- ja terveyspalvelualueen talousarvioon heti sen ollessa mahdollinen.

Rokotusohjelmalla voidaan ehkäistä ikääntyneemmän väestön keuhkokuumetauteja siten, että saadaan huomattavaa säästöä sairaalahoidon kustannuksista. Keuhkokuumeen vaatima sairaalahoito hyväkuntoisellakin ihmisellä kestää vähintään 5 vuorokautta, heikompikuntoisilla jopa pidempään. Koska rokotuksen ehkäisyvaikutus kestää vuosia, jopa mahdollisesti elinajan, ei sen uusimista tarvita vuosittain. Vuosittain annettaisiin jatkossa ikääntymisen myötä kohderyhmään tuleville uusille henkilöille vastaava rokotus, jolloin sen vuotuinen kustannus jää alkua huomattavasti pienemmäksi.

Rokotusohjelma voitaisiin kohdentaa maksimissaan kaikille eläkeläisille eläkelajista (ml. vammaiset) riippumatta tai supistettuna tietystä ikävuodesta lukien. Lisäksi ohjelma voitaisiin käynnistää asteittain esimerkiksi rokottamalla ensimmäisenä vuonna vain 70+ vuotiaat ja seuraavana vuonna rokottamattomat 68+ vuotiaat ja sen jälkeen 65+ vuotiaat tai muulla vastaavalla tavoin porrastettuna.

Järvenpäässä on väestöennusteen mukaan v 2017 65+ vuotiaita väestöstä n 7338 henkilöä (n. 17,4 %) ja 63-64-vuotiaita lienee 2000-3000 lisää. Yli 75-vuotiaita on väestöstä 2575 henkilöä (n. 6,1 %).

Lautakunnan jäsen
Kari Haapanen (kesk)

LIITY JÄSENEKSI