Puolueen vaihto ei vaikuta luottamushenkilön asemaan 

Viime päivinä on ollut puheenvuoroja kolmen valtuutetun liittymisestä keskustan valtuustoryhmään. Se kertoo osaltaan luottamuksen lisääntymisestä keskustan politiikkaan. Kun kyseessä on suomalaisessa kunnalliselämässä varsin tavallinen tapahtuma, ovat myös lainsäädäntö ja ennakkotapaukset varautuneet siihen. Kuntaliiton johtava lakimies Heikki Harjula sanoo asiasta seuraavasti:

” Puolueen/ryhmän vaihtaminen kesken vaalikauden voi aiheuttaa kysymyksiä. Valtuustotyöskentelyssä järjestäydytään valtuustoryhmiksi. Valtuuston työjärjestyksessä määrätään ryhmän muodostamisesta ja siitä eroamisesta. Valtuustoryhmän taustalla on yleensä puolue, mutta ryhmä voi muodostua muultakin pohjalta.

Selvää on, että loikkaus toiseen puolueeseen ei voi vaikuttaa vaalitulokseen. Varavaltuutetut määräytyvät vaalituloksen mukaan.

Puolueen tai valtuustoryhmän vaihtaminen kesken toimikauden ei suoraan vaikuta myöskään muun toimielimen jäseneksi valitun luottamushenkilön asemaan. Valtuusto ei voi erottaa yksittäistä luottamushenkilöä ryhmän vaihtamisen vuoksi. Luottamushenkilöllä ei ole myöskään velvollisuutta itse erota luottamustoimista puoluevaihdon takia.”

Järvenpäässä valtuustoryhmien neuvottelukunta keskusteli asiasta tämän kauden alussa, koska ryhmänvaihtoja on tapahtunut myös edellisillä kausilla. Totesimme kuitenkin, että asiasta on edellä olevan perusteella mahdotonta tehdä sopimusta. Demokraattisessa maassa valitut luottamusmiehet saavat valtakirjansa suoraan äänestäjiltä eivätkä puolueilta tai valtuustoryhmiltä.

Käytäntö Järvenpäässä on ollut sellainen, ettei valtuustoryhmän muutos vaikuta luottamuspaikkoihin. Esimerkiksi aikaisemmin lautakunnan puheenjohtajuus on säilynyt, kun valtuutetun ryhmä on vaihtunut Keskustasta Kokoomukseen. Kokoomuksesta on siirrytty  Plussaan.Viime kaudella Plussasta lähti kaksi henkilöä Kokoomukseen ja kristillisdemok-raattinen valtuutettu siirtyi Vihreisiin ilman muutoksia luottamuspaikoissa.

Demokratiaan kuuluu, että äänestäjien ja valtuutettujen keskinäinen luottamus selvitetään vaaleissa eivätkä siihen voi muut epäasiallisesti puuttua. Demokratiaan kuuluu myös, että valtuutetut voivat valtuustokauden aikana saamiensa kokemusten ja havaintojen perusteella harkita, miten he voivat parhaiten toteuttaa valitsijoidensa arvoja ja edistää heidän asioitaan.

Tomi Passi
Keskustan puheenjohtaja

Maija- Liisa Pyykkönen
Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

LIITY JÄSENEKSI